StoryEditor

O ktoré výdavky si môžem znížiť základ dane? Pýtali ste sa, tu sú odpovede experta.

24.02.2017, 20:59
Autor:
kokkok
Prenajímali ste byt či mali ste príjmy zo živnosti? Aké výdavky si dáte do nákladov? Kedy sa oplatí uplatniť si paušál? Na vaše otázky odpovedal autor blogu ĽudskouRečou.sk Peter Furmaník.

Nepodávali ste ešte priznanie k dani? Blíži sa posledný termín - 31. marec. Neodkladajte si to na poslednú chvíľu.

Robia vám starosti výdavky? Neviete, o ktoré si môžete znížiť základ dane? V akých prípadoch si môžete základ znížiť o paušálnu sumu a v akej výške?

Ako je to v prípade, že sa o príjem delíte so spoločníkom, či s manželkou? Počas minulého a tohto týždňa ste kládli otázky a tu sú odpovede, na ktoré ste čakali.

Na vaše otázky odpovedá Peter Furmaník, autor blogu ĽudskouRečou.sk.

archív Petra Furmaníka

Otázka č.18 Marta Dobrý deň, veľmi rada by som počula vaše stanovisko k nasledovnému: konateľ s.r.o. strávil tri týždne v zahraničnom meste, kde sa snažil získať klientov. Máme ale problém s dokladovaním tohto pobytu pre účely cestovných náhrad, keďže býval v súkromnej nehnuteľnosti, ktorá patrila jeho známemu a presúval sa najmä automobilom, čím odpadajú faktúry z hotelov a cestovné lístky a zostáva maximálne pár účtov za benzín a potraviny. Je ešte niečo, čo by sme mohli urobiť pre akceptáciu tejto cesty ako daňového nákladu daňovou kontrolou, prípadne niečo, čo môžeme pri ďalšej ceste tohto druhu spraviť inak? Ďakujem veľmi pekne za posúdenie. Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou Na účely zdokladovania neexistuje konkrétny návod, postup ani proces. Ideálne je mať čo najviac dokladov ako dôkazov, dopodrobna vypracovanú správu z pracovnej cesty a občas sa hovorí aj o podpise klientov, s ktorými konateľ rokoval - ak to teda v praxi je možné dosiahnuť. Otázka č.17 Natalia Dobrý deň, som zamestnaná na trvalý pracovný pomer. Popritom som poberala príjem ako osobný asistent zdravotne postihnutej osoby. Musím podávať daňové priznanie? Ďakujem Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou Definitívna odpoveď závisí od výšky príjmu. Principiálne však osobná asistencia spadá pod príjmy samostatne zárobkovo činných osôb, čiže áno - v daňovom priznaní k dani z príjmov typ B uvediete aj príjmy zo zamestnania a rovnako aj príjmy z osobnej asistencie. Zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane nežiadate. Otázka č.16 Ignác Dobrý deň, rád by som sa spýtal, či je v s.r.o. bez zamestnancov možné zároveň - vlastniť firemné auto a odpisovať ho, ale jazdiť s ním minimálne - používať súkromné auto a do nákladov dávať náhradu za každý kilometer podľa knihy jázd. Bolo by to pomerne výhodné, preto by ma zaujímalo, či tam je nejaký háčik. Vopred ďakujem za analýzu. Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou Podľa mňa háčik tam nie je. V zmysle zákona o dani z príjmov - a najmä výkladov Finančnej správy - sa aj spoločník, ktorý vo firme nie je zamestnaný na nejaký druh pracovného pomeru, považuje za zamestnanca. A teda môže použiť svoje súkromné auto na pracovné cesty danej eseročky, za čo mu patria cestovné náhrady vypočítané v zmysle zákona o cestovných náhradách, rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere. Jazdy musia byť samozrejme preukázané, zdokladované a vykonané za účelom dosahovania, zabezpečenia a udržania príjmov eseročky. V tomto prípade ide o daňový náklad eseročky a pre vás ako spoločníka ide o príjem, ktorý nepodlieha dani z príjmov, ani odvodom. Otázka č.15 Rasťo Kedy sa oplatí posunúť si termín daňového priznania pri živnosti či eseročke? Robia to väčšinou firmy, keď nemajú peniaze na dane, alebo kedy sa to vypláca? Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou Pri živnosti jednoznačne v prípade, ak vám na základe vašich výsledkov v daňovom priznaní (teda hranice príjmu z podnikania, resp. základu dane) vychádza od júla 2017 povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne alebo ak tieto odvody majú v porovnaní s tými súčasnými narásť. Odložením sa ušetria tri mesačné platby v novej výške. Pri eseročke to môže pomôcť v prípade, ak už platí resp. jej vznikne povinnosť platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky - odložením resp. neodložením daňového priznania si môže zachrániť prípadne kvalitne riadiť svoj cash-flow. Prípadne si môže podnikateľ, ktorý podniká aj prostredníctvom živnosti a rovnako aj skrze vlastnú eseročku (resp. eseročky) rozložiť platenie daní na viac mesiacov. Tip z praxe: na daň je ideálne si odkladať peniaze počas roka, aby náhodou jej platba firmu nepochovala, resp. sa podnikateľ kvôli nej nezadĺžil. Otázka č.14 Gita Dajte nejakých pár účtovných „vychytávok“ pri účtovaní, ktorých sa máme držať pri podávaní priznania za rok 2016? Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou "Vychytávky", tipy resp. hacky, ktoré môžete využiť, závisia aj od právnej formy, prostredníctvom akej podnikáte. Rovnako od predmetu činností, typu daňových výdavkov atď. - preto len všeobecné rady: 1. zvoľte vždy tú najjednoduchšiu možnosť - teda napríklad už viackrát spomínané paušálne výdavky SZČO či napríklad paušálne uplatnenie výdavkov na majetok, automobil a pohonné hmoty; 2. uplatnite si všetky možné daňové náklady, ktoré vám zákon dovoľuje a rovnako aj všetky úľavy (oslobodenie na určité druhy príjmov, nezdaniteľné časti, daňový bonus, kombinácia možných výdavkov a pod.); 3. majte po ruke dobrého účtovníka, poradcu či iného hackera, ktorý má prehľad a viete s ním situácie a otázky z praxe prekonzultovať ? Otázka č.13 Rado Oplatí sa v roku 2017 ešte stále uvažovať pri živnosti nad skutočnými výdavkami? Nie je teraz určite výhodnejší 60-percentný paušál? Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou Komu ako. Niekto môže mať naozaj skutočné výdavky vyššie. Napríklad, ak obchoduje s tovarom, vyrába výrobky, prípadne zamestnáva zamestnancov a k tomu má ešte prípadné investície, ktoré odpisuje a chce zohľadniť v daniach. No vo všetkých ostatných prípadoch by som uprednostnil "paušál" - v slovenskom podnikateľskom prostredí totiž niet jednoduchšej formy. Veľkú časť príjmov jednoducho nezdaníte, nemusíte viesť účtovníctvo (iba pomerne jednoduchú evidenciu) a nemusíte sa x-krát do mesiaca účtovníka či poradcu pýtať či to alebo ono môže ísť do nákladov, pričom odpoveď je často nie stopercentná. Otázka č.12 Eva Zaujímalo by ma, ako zatočím s odvodmi, ak som vlani zarobila 9 tisíc eur na živnosť. Aké mám možnosti? Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou "Zatočím s odvodmi" - rozumiem tomu tak, že ich nechcete platiť ? Máte viac možností: 1. úplne ukončíte živnosť, 2. odložíte si daňové priznanie na jún 2017, t.j. podáte ho v posunutom termíne. Tým pádom si povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne posuniete z júla 2017 na október 2017, čím ušetríte tri mesačné platby odvodov, 3. ukončíte živnosť a budete pokračovať v podnikaní prostredníctvom eseročky. Čo znamená komplikovanejšiu a drahšiu agendu či napríklad nemožnosť uplatniť si paušálne výdavky, preto to odporúčam zvážiť a prepočítať z každej strany. Vo všetkých prípadoch sa však nevyhnete nedoplatku ohľadne zdravotného poistenia za rok 2016, ktorý vám zdravotná poisťovňa vyrubí v lete, resp. na jeseň 2017. Otázka č.11 Umelkyňa Mám slobodné povolanie (maľujem obrazy na zákazku) a zároveň som si založila e-shop na predaj bižutérie. Druhá činnosť je klasický maloobchod, takže som sa zaregistrovala na živnostenskom úrade a pridelili mi IČO. Berie sa to ako dva samostatné subjekty, kde si za každý jeden budem musieť zvlášť platiť odvody alebo si budem platiť odvody len raz? Ak by som mala prevádzkovať aj s platením odvodov, bolo by to pre mňa likvidačné. Rovnaké by to bolo, ak by som sa mala jednej činnosti vzdať. Viete ma prosím aspoň trochu zorientovať? Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou Podnikáte ako jedna fyzická osoba s dvomi rôznymi predmetmi podnikania a v podstate aj dvomi rôznymi druhmi príjmov podľa zákona o dani z príjmov. Ale obe druhy príjmov sa zdaňujú a platia sa z nich odvody úplne podľa rovnakých pravidiel a najmä iba raz: teda v daňovom priznaní vám vyjde jeden základ dane, z ktorého sa vypočíta jedna suma odvodov do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne. Otázka č.10 Maroš V roku 2015 som prerušil živnosť a v roku 2016 mi prišlo ročné zúčtovanie zdravotného poistenia s nedoplatkom 460 eur. Počul som, že aj tieto odvody znížia daň. No ako to mám urobiť, keď som za rok 2015 podal posledné daňové priznanie ako živnostník a v roku 2016 som bol už len zamestnancom? Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou Ak ste nedoplatok, ktorý vám spätne ešte za rok 2015 vyrubila zdravotná poisťovňa, v roku 2016 aj zaplatili, tak áno - aj táto suma je daňovým nákladom, ktorý vám zníži daň ako živnostníka. Ak ste už v roku 2016 živnosť nemali, najvýhodnejšou možnosťou bude vyhotoviť dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2015, v ktorom si tento výdavok uplatníte a podať ho. V ňom požiadate aj o vrátenie daňového preplatku. Otázka č.9 Peter Náš zamestnanec nám na účely ročného zúčtovania dane predložil autorské zmluvy, hrá totiž v hudobnej skupine. Podlieha aj tento príjem dani zo závislej činnosti? Ako mám postupovať? Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou Ak mal váš zamestnanec v roku 2016 okrem príjmov zo závislej činnosti - teda zo zamestnania - aj príjmy z umeleckého výkonu, nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane, ale musí si sám podať daňové priznanie (prípadne mu ho urobíte vy, ak sa dohodnete). V daňovom priznaní uvedie všetky svoje príjmy za rok 2016 - to znamená aj tie zo zamestnania a aj tie z umeleckého výkonu. Ak je z titulu umeleckého výkonu ako samostatnej zárobkovej činnosti registrovaný na daňovom úrade (má pridelené daňové identifikačné číslo - DIČ), zdaňuje tieto príjmy ako príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov - teda uplatní si výdavky (reálne alebo paušálne) a rovnako aj nezdaniteľné časti či daňový bonus na deti. Ak však ide iba o príležitostné príjmy, zdaní ich ako ostatné príjmy v zmysle § 8 zákona o dani z príjmov bez uplatnenia daňových úľav. Otázka č.8 Jana Je možné si paušálne výdavky vo výške 60 percent uplatniť už v daňovom priznaní za rok 2016? V roku 2016 som si zároveň nakúpila stravné lístky za 400 eur, môžem si odpočítať aj tie? Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou V daňovom priznaní je možné si uplatniť paušálne výdavky ešte vo výške 40 percent a zároveň zohľadniť absolútne maximum 5 040 eur (resp. 420 eur na každý mesiac podnikania, ak ste v r. 2016 podnikať začali, prestali alebo ste mali "prestávku"). Nový paušál vo výške 60 percent z príjmov (v absolútnej sume 20-tisíc eur bez ohľadu na počet mesiacov podnikania) si uplatníte až v daňovom priznaní za rok 2017, ktoré budete podávať v marci 2018. Stravovacie poukážky síce za určitých podmienok sú daňovým nákladom, ale len v prípade, že si uplatňujete reálne výdavky/náklady, nie paušálne. Ak si uplatňujete paušálne výdavky, nemôžete si od svojich príjmov odpočítať žiadne reálne zaplatené výdavky - okrem zaplatených odvodov. Teda od svojich príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti si odpočítate: 1. paušálne výdavky vo výške 40 percent so zohľadnením absolútneho maxima 2. odvody, ktoré ste ako SZČO zaplatili v roku 2016. Otázka č.7 Ivan z Banskej Bystrice Akú daň zaplatím, keď som v roku 2016 predal nehnuteľnosť za 7-tisíc eur? Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou Závisí to od toho, či predaj vôbec podlieha dani, prípadne od toho, aké daňové náklady si uplatníte. V prvom rade navrhujem skúmať, či predaj podlieha dani alebo sa naňho vzťahuje oslobodenie od dane. Od dane je oslobodený predaj nehnuteľnosti po piatich rokoch od jej nadobudnutia (resp. vyradenia z obchodného majetku, ak bola vedená ako obchodný majetok). V opačnom prípade sa daň platí z rozdielu medzi predajnou cenou a daňovým nákladom na dosiahnutie tohto príjmu. Nákladom je buď kúpna cena v prípade nadobudnutia kúpou, zostatková cena, ak bol tento byt zahrnutý v obchodnom majetku (napr. používaný na prenájom), či vlastné náklady, ak ste nehnuteľnosť postavili sami. O čosi zložitejšie sa suma nákladu stanoví, ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá dedením alebo darovaním. Nákladom je aj prípadné technické zhodnotenie, opravy a údržba či iné náklady súvisiace s predajom. Z rozdielu medzi predajnou cenou 7-tisíc eur a vašimi nákladmi zaplatíte daň v sadzbe 19 percent (bez uplatnenia daňových úľav na seba, manželku či deti) a rovnako aj zdravotné poistenie v sadzbe 14 percent. Otázka č.6 Ladislav Dobrý deň Som evidovaný v XTB (ide o jedného z najväčších online brokerov v Európe, pozn. red.) . Začal som obchodovať z domu cez počítač s opciami - ropa, zlato. Zaujíma ma, či pri predpokladanom zisku 1000 až 2000 eur ročne treba to zdaniť? Som zamestnaný v bežnej firme a daňové robí pre všetkých zamestnancov naša ekonómka, ale vravela mi, že sa mám informovať na finančnej správe. Poradíte mi ako postupovať? Ďakujem. Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou V XTB - resp. v podmienkach, za akých s vami spolupracujú alebo aké oprávnenie po vás vyžadujú - sa nevyznám, preto len všeobecne: ak v SR vykonáte sústavnú činnosť pod vlastným menom na vlastnú zodpovednosť za účelom dosahovania zisku, mali by ste mať podnikateľské oprávnenie, teda minimálne živnosť. Presnejšie minimálne by ste mali byť samostatne zárobkovo činnou osobou registrovanou na daňovom úrade. V tom prípade zdaňujete vaše príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov - teda uplatníte si výdavky (reálne alebo paušálne) a rovnako aj nezdaniteľné časti či daňový bonus na deti. Ak ide o príležitostné zarábanie, zdaníte ich ako ostatné príjmy v zmysle § 8 zákona o dani z príjmov bez uplatnenia daňových úľav. V oboch prípadoch musíte podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb - typ B, čiže nemôžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Otázka č.5 Peter Dobrý deň, ak som mal byt v prenájme iba časť roka, akú časť inkasa a energií si môžem dať do výdavkov? Ako to urobím v prípade inkasa, keď ročné zúčtovanie dostanem až po termíne podania riadneho daňového priznania? Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou Keďže daňovým výdavkom je všetko, čo ste ako prenajímateľ preukázateľné vynaložili na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov z prenájmu (a máte to aj zaevidované v daňovej evidencii), môžete si podľa mňa uplatniť len energie, služby a poplatky súvisiace s prevádzkou len za mesiace, počas ktorých ste prenajímali a teda dosahovali aj príjem z prenájmu. Otázka č.4 Stanislav Je možné dať do nákladov občerstvenie (nápoje, jedlo) ak som organizoval ako samostatne zárobkovo činná osoba napríklad školenie pre svojich spolupracovníkov, ktorí pre mňa pracujú tiež ako SZČO? Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou Občerstvenie ako také je v zákone špecifikované ako nedaňový výdavok - a to bez ohľadu na to, či ste ho poskytli dodávateľom/SZČO alebo klientom. Čiže nie. Ako SZČO si však do skutočných daňových nákladov môžete uplatniť stravné za každý odpracovaný deň v roku (okrem dní, kedy ste si uplatnili stravné v rámci pracovnej cesty a dní, za ktoré ste dostali príspevok na stravu od prípadného zamestnávateľa) - jednou z foriem je aj nákup stravovacích poukážok na každý odpracovaný deň a za tieto je možné nakúpiť aj prípadné občerstvenie. Otázka č.3 Róbert Vlani sme spoločne s manželkou mali príjmy z nájmu. Nie je nám celkom jasné, ktoré náklady si môžeme dať do výdavkov. Napríklad, ak sme kúpili chladničku, práčku, robili nejaké opravy v byte. Môžeme si dať do nákladov aj daň za byt, ktorú sme zaplatili mestu. Čo ešte? Vďaka. Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou Ktoré náklady si ako prenajímateľ nehnuteľnosti môžete uplatniť a ktoré nie, závisí od toho, či byt zaradíte do obchodného majetku alebo nie (ide iba o rozhodnutie, nič viac). Ak ho zaradíte, tak si môžete uplatniť napríklad celú kúpnu cenu bytu vrátane prípadnej rekonštrukcie (avšak len vo forme mesačných odpisov a to až počas 40 rokov), opravy, služby, správu, energie, daň z nehnuteľnosti, poistenie a prípadné úroky z úveru. Ak byt do obchodného majetku nezaradíte, od príjmov si môžete odpočítať iba služby, správu a energie. A teraz aký je rozdiel: ak byt nezaradíte do obchodného majetku, pri prípadnom predaji po piatich rokoch od nadobudnutia je príjem z predaja oslobodený; ak však byt do obchodného majetku zaradíte, príjem z prípadného budúceho predaja je oslobodený až po piatich rokoch potom, čo ste ho vyradili z obchodného majetku. Čo sa týka spotrebičov, tie je možné uplatniť v nákladoch aj v prípade, že byt nie je zaradený v obchodnom majetku. Finančná správa však používanie spotrebičov odporúča špecifikovať v nájomnej zmluve. Vstavané spotrebiče sa však považujú za súčasť nehnuteľnosti a teda tie je možné ich dostať do nákladov. Len prostredníctvom odpisov a teda iba v prípade, že je byt zaradený v obchodnom majetku. Otázka č.2 Edo Čo pre podnikateľa v praxi znamená časové rozlíšenie nákladov a výnosov? Týka sa to jednoduchého či podvojného účtovníctva? Aké s tým máte skúsenosti? Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou Časové rozlíšenie nákladov a výnosov sa týka predovšetkým eseročiek, iných právnických osôb a iných firiem, ktoré vedú podvojné účtovníctvo. Ide o to, že väčšina nákladov aj výnosov, ktoré sa vzťahujú na dlhšie časové obdobie, sa má v účtovníctve správne rozdeliť na jednotlivé roky. Ide napríklad o platbu za nájomné, ktoré prenajímateľ fakturuje v 11. mesiaci 2016 v jednej sume vopred na mesiace 11-12/2016 a 1/2017. Suma sa v účtovníctve rozdelí na náklady roku 2016 a náklady roku 2017. Typickými príkladmi pre časové rozlíšenie sú okrem nájomného napríklad poistné či predplatné na rôzne online služby, platby za webhosting a podobne. Zároveň sa však niektoré náklady časovo nerozlišujú - napríklad náklady na reklamu a propagáciu, uvedenie výrobkov na trh či rozšírenie výroby. A niektoré firmy - mikro a malé účtovné jednotky - sa môžu rozhodnúť, že niektoré nevýznamné a pravidelne sa opakujúce platby pre zjednodušenie časovo rozlišovať nebudú. Otázka č.1 Rado Vlani som na živnosť zarobil 6-tisíc eur, zvyšok som si dával ako mzdu cez eseročku. Ak nechcem platiť zo živnosti odvody, pomôže mi, ak si odložím daňové priznanie? Čo poradíte - ako to urobiť čo najvýhodnejšie? Peter Furmaník, autor portálu Ľudskou Rečou Tým, že máte živnosť popri zamestnaní, ste podľa mňa zdravotné odvody pekne minimalizovali - z príjmov živnostníka zaplatíte pri ročnom zúčtovaní len okolo 5 percent, keďže pri takejto kombinácii ste nemuseli platiť minimálny mesačný preddavok (čo je okolo 61 eur), ročne je to 720 až 730 eur ako pri "čistej" živnosti. No vzhľadom na to, že ste prekročili hranicu pre povinné platenie sociálnych odvodov (5 298 eur), budete od júla 2017 platiť odvody aj do Sociálnej poisťovne. Trochu ich posunie odloženie daňového priznania k dani z príjmov - ak teda daňové priznanie podáte v júni namiesto v riadnom marcovom termíne. Odvody do Sociálnej poisťovne budete platiť až od októbra 2017, čiže takto v podstate ušetríte tri sumy mesačných odvodov. V roku 2017 bude možno lepšie - ak si to teda viete nastaviť - dosiahnuť príjmy zo živnosti maximálne okolo 5 300 eur (presná suma závisí od priemernej mzdy 2016, ktorá ešte nie je známa), tak aby ste o rok už neplatili odvody do Sociálnej poisťovne. V tomto prípade budete odvody do Sociálnej poisťovne platiť od októbra 2017 do júna 2018, potom už nie.

01 - Modified: 2023-03-23 10:16:55 - Feat.: - Title: Bratislava avizuje zdraženie viacerých poplatkov, daň z ubytovania narastie o 64 percent 02 - Modified: 2023-03-17 11:58:04 - Feat.: - Title: Finančná správa spúšťa od pondelka online daňovú poradňu k daňovým priznaniam, pomôžu s vypĺňaním 03 - Modified: 2023-03-09 12:13:11 - Feat.: - Title: Biden navrhuje 25-percentnú daň pre miliardárov, viac chce zdaniť aj firmy 04 - Modified: 2023-03-06 18:30:00 - Feat.: - Title: Daň za kauciu platíte len v špecifických situáciách. Ktoré sú to a má to dopad na vaše príjmy? 05 - Modified: 2023-02-24 16:41:04 - Feat.: - Title: OĽANO chce 500 eur za účasť vo voľbách pokryť mimoriadnou daňou pre rafinérie
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. marec 2023 04:05