hypotéka, stavba, bývanieDreamstime
StoryEditor

Dodržal váš sused vzdialenosť od hranice pozemku?

20.02.2017, 23:01
Sused sa so svojou stavbou priblížil k hranici spoločného pozemku. V akej vzdialenosti ju mal začať stať. Tu sú reakcie Ministerstva dopravy, v ktorých nájdete odpoveď aj na iné otázky.

Často vidíme výstavbu na poľnohospodárskych pozemkoch. Za akých podmienok je to možné? Aké všetky formality treba vybaviť ešte pred zahájením. Je napríklad možné, aby aj majiteľ takého pozemku začal stavať „na poli“?

Výstavba je možná len na takom pozemku, ktorý je určený na konkrétny typ výstavby. Pokiaľ sa začne v rozpore so stavebným zákonom, hrozia stavebníkovi sankcie.

Nie vždy je pozemok určený na výstavbu rodinných domov alebo priemyselných prevádzok. Čo by si mal stavebník overiť skôr, než si začne vybavovať stavebné povolenie?

Na základe územného plánu môže zistiť, na aký účel je daný pozemok určený. V inom prípade je potrebné obrátiť sa na príslušnú obec, ktorá mu dá všetky potrebné informácie. V žiadosti o stavebné povolenie sú všetky náležitosti, ktoré musí predložiť.

Ako dlho môže trvať, kým sa územie pripraví na výstavbu rodinných domov. Čím sa môže výstavba oddialiť?

Závisí to od štádia pripravenosti obce, ktorá v rámci svojich samosprávnych pôsobností rozhoduje o svojom územnom rozvoji.

Pokiaľ ide o situovanie okien alebo vzdialenosti, musí sa dodržať nejaká vzdialenosť od hranice susedného pozemku?

Okná z obytných miestností musia byť vzdialené od hranice pozemku dva metre a rozostup medzi domami má byť sedem metrov. Vzťahuje sa to na stavby voľne stojacich rodinných domov a platí to aj o náprotivných stenách susedných rodinných domov. Z tohto pravidla existujú výnimky. A to pri stiesnených pomeroch, pozemkoch v prelukách alebo ak rozmery pozemkov takéto umiestnenie neumožňujú.

Čo sa zisťuje pri kolaudácii stavby?

Najmä, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Tiež, či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení.

Ďalej sa skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Ak stavebný úrad zistí na stavbe závady brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší konanie. S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby, pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Spisuje sa nejaký protokol, v rámci ktorého môže sused vzniesť prípadné námietky?

O ústnom pojednávaní sa spisuje protokol. Stavba sa porovnáva s projektovou dokumentáciou. Urobí sa súpis zistených odchýlok. Obsahuje aj námietky účastníkov konania a tiež stanoviská dotknutých orgánov.

Protokol môže stavebný úrad nahradiť jednoduchým záznamom. Najmä, ak sa stavba dokončila v súlade s overenou dokumentáciou a účastníci nepodali námietky.

01 - Modified: 2024-03-19 13:50:00 - Feat.: - Title: KVÍZ Viete, ktoré známe osobnosti si kúpili druhý domov a kde? Otestujte sa! 02 - Modified: 2024-03-11 10:59:31 - Feat.: - Title: Stavebníctvo sa utlmuje. Pomôcť by mohla štátna podpora renovácií budov, upozorňuje slovensko-česká asociácia 03 - Modified: 2024-03-01 10:35:17 - Feat.: - Title: Litva uzavrela ďalšie dva hraničné priechody s Bieloruskom, chce tlmiť pašovanie 04 - Modified: 2024-02-20 14:30:00 - Feat.: - Title: Poškodilo vám vyčíňanie počasia parcelu? Štát vám môže poskytnúť nižší nájom 05 - Modified: 2024-01-15 13:31:03 - Feat.: - Title: Kovové konštrukcie v komerčnej výstavbe
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
15. apríl 2024 21:54