Pixabay
StoryEditor

Muž zarobí euro, žena 81 centov. Rozdiel medzi mzdami patrí na Slovensku k najvyšším v Únii

25.10.2021, 12:21
Autor:
TASRTASR
Rozdiely v mzdách najviac Slovensko pociťuje u zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním v podnikateľskom sektore. Kým muži zarobili minulý rok v priemere necelých 1 450 eur, u žien to bolo o 250 eur menej.

Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov tento rok pripadol na 25. októbra. Z pohľadu odpracovaných dní tak v roku 2021 od tohto dátumu pracujú ženy na Slovensku až do konca roka zadarmo.

​Tento stav sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil o tri dni. Údaje však ešte nezohľadňujú obdobie pandémie ochorenia COVID-19 a jeho dosah na situáciu žien.

Jedno euro sa rovná 81 centom 

Informovala o tom Viera Böttcher, manažérka komunikácie národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Inštitútu pre výskum práce a rodiny. 

Rozdiel medzi mzdami mužov a žien patrí na Slovensku stále k najvyšším v krajinách Európskej únie. Podľa Štatistického úradu bol v roku 2020 rozdiel medzi mužmi a ženami v priemerných nominálnych mesačných zárobkoch 17,8 percent, pričom muži v priemere zarábali 1446 eur a ženy 1191 eur.

To znamená, že z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy 81,6 centu.

"Negatívom je, že za posledných desať rokov sa rodový mzdový rozdiel veľmi nezmenil a osciluje medzi 18 až 21 percent. Napriek zvyšovaniu kvalifikácie žien a ich vyššiemu zastúpeniu na pracovnej sile sa znižovanie rodového mzdového rozdielu zastavilo," ozrejmil analytik a výskumník pre oblasť rodovej rovnosti národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Andrej Kuruc.

Najväčšie rozdiely v podnikateľskom aj priemyselnom sektore

Podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny stále platí, že rozdiely v mzdách sa najviac prejavujú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v riadiacich pozíciách, a to najmä v podnikateľskom sektore.

Mzdový rozdiel v priemerných mesačných nominálnych zárobkoch medzi ženami a mužmi s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa bol 27,3 percenta za rok 2019.

Najvyšší rodový mzdový rozdiel je zároveň v odvetví finančných a poisťovacích služieb (31,4 percent) a informácií a komunikácií (27,7 percent). Vysoké rozdiely sú aj v sektore priemyslu. Prekvapivý je podľa Böttcher vysoký rodový mzdový rozdiel v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci, a to až 26,4 percent.

Z hľadiska veku sú najväčšie mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami vo veku 35 – 44 rokov (22,3 percent), a potom 45 – 54 rokov (20,6 percent). Podľa Inštitútu to je spôsobené tým, že ženy po návrate z rodičovskej dovolenky môžu zažívať kariérny prepad a stratu zručností.

O deti sa majú starať obaja 

Zo zistení Medzinárodného programu sociálneho prieskumu, ktorý poskytuje informácie o usporiadaní domácností vo vzťahu k neplatenej práci, vyplynulo, že v 68 percent domácnostiach respondentov na Slovensku sú vykonávateľkami neplatenej práce ženy.

"Opatrenia, ktoré by mohli zmierniť tento neutešený stav, sú najmä zlepšenie dostupnosti služieb starostlivosti o deti do troch aj od troch rokov, zavedenie flexibility využívania rodičovskej dovolenky," priblížil Kuruc. 

"Ďalej tam spadá aj väčšie zapojenie mužov – otcov do starostlivosti o deti, ako aj väčšie využívanie nástrojov, ktoré ponúka Zákonník práce pre zamestnávateľov v oblasti transparentnosti mzdového ohodnotenia žien a mužov a flexibilných foriem práce," dodal. 

Inštitút pre výskum práce a rodiny prostredníctvom národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie v súčasnosti realizuje prieskum s cieľom sprostredkovať najnovšie dáta o rodových nerovnostiach.

Prvé dáta naznačujú, že ženy na Slovensku stále dominujú v rámci neplatenej práce.

29. máj 2022 13:52