StoryEditor

Chystáme žaloby na politikov, odkazuje firma z kauzy CT

10.11.2014, 17:55
Generálna riaditeľka Medical Group Erika Bilá a jej zástupca Daniel Chovan pre HN.

Žaloby na politikov či pokuta pre nemocnicu z vypovedania zmluvy. Týmto pohrozil Medical Group SK v rozhovore pre HN v súvislosti s kauzou, kvôli ktorej zosadili z postov dve vysoko postavené političky. Podľa generálnej riaditeľky firmy Eriky Bilej a jej zástupcu Daniela Chovana bola cena za CT prístroj, ktorý predali nemocnici v Piešťanoch, v poriadku. Zložená mala byť z viacerých položiek. Koľko stálo samotné CT-čko, však odmietajú povedať.

Ako vnímate kauzu okolo nákupu CT prístroja v piešťanskej nemocnici?

Daniel Chovan: Ako veľmi nešťastnú, spolitizovanú a absolútne nevysvetlenú a nepreverenú.

Prečo by do toho zaťahovali práve vašu firmu?

Erika Bilá: Celý proces obstarávania odštartoval v marci a ukončil sa v auguste 2014. Celé toto sa začalo diať pár dní pred komunálnymi voľbami.

Na nákup však upozornili samotní zdravotníci z piešťanskej nemocnice.

D. Ch.: Ja som síce rovnako chirurg, ale osobne si nedovolím vyjadrovať sa verejne k niečomu, k čomu nemám kompletné dáta.


Generálna riaditeľka Medical Group Erika Bilá a jej zástupca Daniel Chovan. Snímka: HN/Pavol Funtál

Poďme teda k faktom. Podľa medializovaných informácií ste predali piešťanskej nemocnici rovnaké CT-čko zhruba o milión eur drahšie ako dokázala kúpiť česká nemocnica. Ako je to možné?

D. Ch.: Pokiaľ nemáme možnosť kontrolovať proces českého verejného obstarávania, nepoznáme parametre prístroja, ani celý rozsah zákazky, nemôžeme sa k tomu vyjadrovať. Obstarávanie bolo na viacero súčastí. Okrem počítačového tomografu aj na financovanie na 48 mesiacov. Každá firma, ktorá sa prihlási do súťaže, musí zvažovať bonitu klienta a či v rámci tohto časového obdobia sa jej oplatí na peniaze čakať. Ak porovnávame neporovnateľné, potom sa aj my chceme opýtať, ako je možné, že v prípade nemocnice na východe Slovenska podpísal bývalý minister zdravotníctva Ivan Uhliarik zmluvu na prenájom CT prístroja na 21 mesiacov v sume 1,74 milióna eur.

Hovoríme teraz ale o vašej zákazke. Cenu teda zvýšilo aj to, že im dávate možnosť kúpiť prístroj na splátky?

D. Ch.: Áno, toto je jedna časť, ktorá veľmi výrazne ovplyvňuje výslednú cenu. Ďalšou sú stavebné úpravy či odvoz a likvidácia starého prístroja v súlade s platnou legislatívou o nakladaní s jadrovým a rádioaktívnym odpadom.

Vo vašej zmluve s piešťanskou nemocnicou sa píše, že kúpna cena zákazky je uvedená v prílohe č.2. Tam sa uvádza iba tomografový počítač a suma vyše 1,5 milióna eur. Prečo tam nie sú vyčíslené ďalšie položky, ak tvrdíte, že aj tie vplývali na výslednú cenu?

D. Ch.: Ide o prílohu, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov.

Aká je teda hodnota samotného stroja?

D. Ch.: To je predmetom obchodného tajomstva, pretože je to zmluva s autorizovaným predajcom S&T. Ale sme ochotní túto kompletnú dokumentáciu poskytnúť po vyžiadaní orgánom, ktoré tento obchod preverujú.

Už si ju od vás aj niekto vyžiadal?

D. Ch.: Nikto od nás nič nepožadoval.

Ktorá z tých ostatných položiek je najvyššia?

D. Ch.: Niektoré veci ešte neboli ani realizované, nechceme ich preto vopred uvádzať.

Vyčíslené ich však zrejme máte, keďže bola stanovená konečná cena v súťaži?

D. Ch.: Rámcovo, ale potom by sme sa dali k tomu, že si to začnete odpočítavať z konečnej ceny a znovu sa dostaneme k hodnote prístroja.

Iba vymenujte, ktorá z tých položiek je najnákladnejšia.

D. Ch.: Najnákladnejšie je financovanie, stavebné úpravy a výrazne na cenu vplýva aj demontáž starého prístroja a jeho likvidácia podľa zákona o jadrovom odpade.

Akú maržu na celú dodávku ste si nastavili?

D. Ch.: Neradi by sme porušili klauzulu o obchodnom tajomstve. Môžeme však povedať, že to bolo ďaleko pod 20 percent.

Hovorili ste, že tender v piešťanskej nemocnici sa nedá porovnávať s tendrom v českej. Porovnajme to teda s cenovými ponukami zo zrušeného obstarávania v piešťanskej nemocnici, pre ktorý bol zverejnený rovnaký opis zákazky. Tam boli ponuky na CT, ktoré dokážu urobiť rovnaký počet snímok ako to vaše, za 635-tisíc eur a 757-tisíc eur bez DPH.

D. Ch.: Bolo v tom aj financovanie?

To tam nebolo zmienené.

D. Ch.: Pokiaľ to nebolo v opise zákazky, tak v tom financovanie nebolo.

Chcete povedať, že financovanie mohlo spôsobiť taký vysoký rozdiel?

D. Ch.: Neviem sa vyjadriť k minulému verejnému obstarávaniu. Neviem, aké firmy, s akými špecifikáciami a cenovými ponukami sa prihlásili. To je otázka pre piešťanskú nemocnicu, jej dozornú radu a Úrad pre verejné obstarávanie.

Ja sa vás ako skúseného dodávateľa zdravotníckej techniky pýtam, ako je možné, že cena za prístroj v rovnakej kvalite a za zhruba rovnakých podmienok zákazky je o stovky tisíc eur vyššia.

D. Ch.: Neviem vám na to odpovedať. My sme pristupovali ku konkrétnemu verejnému obstarávaniu a jej výsledkom bola platná elektronická aukcia s výslednou sumou a jej podpísaná zmluva.

Dozvedeli ste sa o zákazke v piešťanskej nemocnici z Vestníka o verejnom obstarávaní alebo od niekoho z nemocnice?

D. Ch.: My máme vo firme oddelenie verejného obstarávania. To nám dennodenne vyrába sumár všetkých vyhlásení o zverejnených obstarávaní a vedeniu spoločnosti ho predkladá.

Poznáte osobne niekoho z členov vtedajšej dozornej rady?

D. Ch.: Pre nás je partnerom štatutár nemocnice, a to je riaditeľka. Z dozornej rady poznám jednu osobu, on mňa nepozná. Ide o rapera Ega, od ktorého poznám jednu pieseň.

Vedenie nemocnice vám poslalo návrh na zrušenie kúpnej zmluvy. Ste ochotní bezodplatne zrušiť túto zmluvu?

D. Ch.: Poštou nám bol doručený návrh na ukončenie zmluvy formou dohody. Budeme to analyzovať a aj kvantifikovať možné ekonomické dosahy na firmu a potom sa k tomu vyjadríme.

 

Sú teda možné aj pokuty v súvislosti s ukončením zmluvy?

D. Ch.: Teraz je o tom predčasné hovoriť.

E. B: Treba dodať, že časť diela bola už realizovaná. Začali sa napríklad stavebné úpravy, ktoré boli ukončené na 70 percent.

Myslíte si, že ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská padla neprávom, ak tvrdíte, že tender bol v poriadku?

D. Ch.: Rozhodnutia pána premiéra mi hodnotiť neprislúcha.

Aký je váš osobný názor?

D. Ch.: Všetky fakty svedčia o tom, že verejné obstarávanie prebehlo podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zvíťazili sme na základe elektronickej aukcie.

Kontaktoval vás Pavol Paška v súvislosti s kauzou piešťanskej nemocnice?

E. B.: S pánom Paškom sa nekontaktujem. Nemám pocit, že by on mal zasahovať do kauzy piešťanskej nemocnice.

Vy sa s ním poznáte osobne?

E. B.: Poznám sa s ním z verejných hromadných akcií.

Aký vplyv má Pavol Paška na Medical Group?

E. B.: Nemá žiaden vplyv na spoločnosť, žiaden vplyv na naše tržby, na našu účasť vo verejnom obstarávaní, či úspech alebo neúspech v ňom. V roku 2012 došlo k zmene manažmentu spoločnosti a pracuje tu množstvo zamestnancov, ktorí pána Paška ani nepoznajú. Podsúvajú sa tu stále informácie, ako sa nám darí počas jednotlivých vlád. Od roku 2011 do roku 2014 bol ale náš trhový podiel v porovnaní s ostatnými distribučnými spoločnosťami 7,8 percenta.

Keď sa ale pozrieme len na vaše zákazky, z minimálne 90 percent nájdeme zmluvy predovšetkým so štátnymi subjektmi. Pokiaľ ide o tržby, po 2,5 roku prvej Ficovej vlády vám stúpli tržby o zhruba 12,5 milióna eur, po nástupe vlády Ivety Radičovej poklesli a znovu radikálne stúpli v roku 2013.

E. B.: Áno, stalo sa nám, že v roku 2011 naše tržby boli 43 miliónov, no skončili sme v strate 43-tisíc. Jedným z dôvodov bola zmena legislatívy v obchodnej prirážke.

D. Ch.: My neobchodujeme len so štátnymi zdravotníckymi zariadeniami, ale aj súkromnými. Pri nich pritom nie je povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Podľa agentúry SIMS je väčšina vašich zákaziek u štátnych subjektov. Môžete teda uviesť, ako je to podľa vašich dát, koľko vašich zákaziek máte v štátnych a koľko súkromných subjektoch?

Odhadujeme, že asi 45 percent trhového podielu predstavuje distribúcia k súkromným subjektom. V tejto súvislosti je ale potrebné uvedomiť si, že najväčšími obstarávateľmi sú štátne zdravotnícke zariadenia.

Už vlani sa poukazovalo na prepojenie vašej firmy so štátom. Narážam na Róberta Riga, ktorý sedel nielen v štátnom kardiologickom ústave, ale aj vo vašej spoločnosti. Nie je tých prepojení nejako veľa?

E. B.: Pán Rigo pracoval v dozornej rade našej spoločnosti osem mesiacov. Môžem vám ukázať podiel tržieb, aké sme mali v tomto ústave počas pôsobenia pán Riga v dozornej rade v porovnaní s ostatnými odberateľmi. Považujete podiel tržieb 0,2 percenta, teda 121-tisíc eur počas rokov 2011 až 2014 za terno? Ja nie.

Považujete vašu spoločnosť za veľkého hráča na trhu?

E. B.: V týždenníku Trend vyšiel rebríček, kde náš trhový podiel v zdravotníctve tvorí 2,5 percenta. V roku 2012 sme boli na ôsmom mieste, rok na to, na deviatom. Teší nás každý úspech, keď skočíme smerom nahor. Podľa tohto rebríčka sme skočili smerom nadol. Až čas ukáže, aké škody môže kauza piešťanskej nemocnice našej firme spôsobiť.

Pán Peter Mach, ktorý podľa Daniela Lipšica kúpil Medical Group od Pašku, potom ju predal Agelu a naspäť sa mu dostala do rúk, má vo firme ešte nejaký vplyv?

E. B.: Neviem o tom, že by pán Mach mal v Medical Group vplyvné postavenie. Pán Lipšic sa špekulatívne vyjadruje. Máme pripravený monitoring všetkých vyjadrení, ktoré odzneli. A na tie, ktoré poškodili meno našej spoločnosti, pripravíme žaloby. Ja osobne som nikdy nepôsobila s pánom Paškom v rovnakom čase, v rovnakej spoločnosti.

Zvažujete právne kroky voči politikom, alebo aj voči médiám?

D. Ch.: Zatiaľ je to postavené tak, že len voči politikom.

Máte signály od vašich obchodných partnerov, že s vami ukončia spoluprácu?

Signály zatiaľ nemáme. Keď ste na trhu dlho, viete aj podľa hlasu posúdiť tón v komunikácii.

Akcionárom Medical Group je Medical Group Europe. Kto je za touto spoločnosťou?

E. B.: Vlastníkom je Juraj Koval.

Koho záujmy zastupuje?

E. B.: Svoje vlastné.

A pokiaľ ide o vás?

E. B.: Záujmy spoločnosti.

D. Ch.: To isté.

Pán Chovan, nový minister zdravotníctva Viliam Čislák povedal, že sa poznáte z internátu. Aký máte teraz vzťah?

Teraz žiadny. Dokonca sme neboli ani v jednom ročníku. Vysokú školu som končil v roku 1998, pán minister v roku 1997.

01 - Modified: 2006-12-15 14:20:00 - Feat.: 0 - Title: EÚ: Sýria a Irán sa musia stať "zodpovednejšími"
01 - Modified: 2022-09-07 22:00:00 - Feat.: - Title: Dovolenka pre náročných? Zažite ju na Slovensku! 02 - Modified: 2022-08-20 20:13:00 - Feat.: - Title: HN24: Peter Jančovič oznámil opätovnú kandidatúru na primátora Piešťan 03 - Modified: 2022-08-12 12:30:11 - Feat.: - Title: Za zastávky rýchlikov v Leopoldove a Piešťanoch je 7-tisíc ľudí, Útvar hodnoty za peniaze zmeny obhajuje 04 - Modified: 2022-06-08 07:48:43 - Feat.: - Title: Luxusný rezort postavený načierno nevedia roky vyriešiť. Už nič nebudeme búrať, odkázal stavebník mestu 05 - Modified: 2022-06-06 13:33:01 - Feat.: - Title: Vážna nehoda na ceste z Trnavy do Piešťan. Kamión a auto sa zrútili z nadjazdu
menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
05. október 2022 06:57