StoryEditor

Bezdrôtové siete LAN -- nový rádius mobility

26.02.2002, 23:00

Bezdrôtová sieť LAN (WLAN) je v podstate tým, čo prezrádza aj jej názov -- sieť bez drôtov. Siete WLAN používajú prenosové médiá podobne ako siete LAN. Na rozdiel od drôtových sietí LAN, ktoré sieťovú prevádzku prenášajú cez medený alebo optický kábel, využívajú ako prenosové médiá rádiové frekvencie a sieťovú prevádzku prenášajú vzduchom.
Bezdrôtová LAN je sieť, v ktorej sa mobilný užívateľ môže pripojiť do miestnej počítačovej siete (LAN) bezdrôtovým (rádiovým) spojením. Technológia bezdrôtových sietí LAN sa definuje štandardom IEEE 802.11, ktorý zahrňuje aj šifrovaciu metódu, tzv. algoritmus WEP (wired equivalent privacy). Bezdrôtové spojenia s dostatočnou šírkou pásma predstavujú relatívne lacnú alternatívu na prepojenie tried v školách (v USA). Očakáva sa, že nemocnice a podniky budú inštalovať bezdrôtové siete LAN v prípade, že ešte nemajú žiadne siete.
Infraštruktúru siete WLAN tvoria dva druhy komponentov: prístupové body a PC karty. Prístupový bod sa pripája k drôtovej sieti káblom Ethernet RJ-45 a realizujú sa softvérom bežiacim na servere alebo častejšie ako osobitné kusy hardvéru. Úlohou bodu je prenášať dáta medzi drôtovou sieťou a bezdrôtovými klientmi. PC karta v počítači komunikuje s prístupovým bodom, s ktorým si vymieňa signály.
základný pilier
Bezdrôtové siete LAN (Wireless LAN) by mali od tohto roku naďalej zaznamenať výrazný nárast. Biznis a spotrebitelia prijmú bezdrôtovú počítačovú technológiu ako pohodlnejší a lepší spôsob pre prácu a zábavu. Okrem nesporných prínosov prinášaných mobilitou, základnými kritériami pre úspech prijatia rôznych technológií bude pásmo a cena. Rozvoj trhu sa zrýchli dostupnosťou sietí, interoperabilitou zariadení a hojnosťou aplikácií.
Nosným bezdrôtovým prístupovým protokolom bude "802.11b" podľa IEEE. Najbližšie roky prinesú konvergenciu sietí HyperLAN2 a nových štandardov "802.11a", ponúkajúcich väčšie rýchlosti. Kombinácia sietí tretej generácie (3G), ktorá bude v Severnej Amerike na trhu v roku 2006 a technológie Bluetooth, ktorá by sa mala začať presadzovať od 2002, zaistí užívateľom nepretržitý (always-on) prístup k internetu. Výrobcovia osobných počítačov by mali najneskôr do roku 2003 štandardne zaviesť 802.11b ako hlavný bezdrôtový počítačový protokol. Do prenosných osobných počítačov (notebook) by sa tento protokol mal integrovať už dnes.
Nárast mobility
Prudký nárast bezdrôtovej počítačovej technológie a najmä sietí WLAN v priebehu najbližších rokov zvýši obrat výrobcov PC. Trh s PC - a najmä so stolovými PC - je v USA na hranici nasýtenia. Dodávatelia môžu nárast obratu dosiahnuť výmenou PC u zákazníkov. Cyklus výmeny stolových (desktop) aj prenosných počítačov (notebook) sa však predlžuje. Príchod mobilnej počítačovej technológie vytvára presvedčivý dôvod, aby mnohí používatelia PC prešli na mobilitu, a tak vytvára základňu potenciálu predaja dodávateľov PC, hoci na úkor predaja stolových PC. Viditeľným dôsledkom nárastu trhu s WLAN bude tak kanibalizácia trhu so stolovými osobnými počítačmi. Spoločnosť Gartner Dataquest odhaduje, že v USA dodávky mobilných PC v roku 2005 narastú na 27,4 percent z celkových dodávok PC. Porovnateľné číslo v roku 2000 je 18 percent. Cena PC karty s rozhraním 802.11b by mala byť v roku 2002 hodnotu 60 USD, čo predstavuje polovicu súčasnej ceny. Na zníženie ceny bude vplývať najmä pokles ceny integrovaných obvodov, okrem toho aj nárast počtu sietí WLAN a rozšírenie do iných zariadení. Celkové zvýšenie objemu dodávok bude znamenať nižšie ceny pre koncových zákazníkov. Technológia WLAN sa spočiatku vyvinula pre potreby podnikov na poskytnutie roamingu v celopodnikovej sieti. Takýto trh bude narastať a v roku 2005 bude mať viac ako 90 percent prenosných PC integrované rozhranie 802.11b.
Užitočné pre biznis aj domácich používateľov
Technológia WLAN ponúka dátové rýchlosti 11 Mb/s, pričom ju možno ľahko integrovať do prenosných PC. Táto skutočnosť sa odrazila aj v rýchlom prijímaní tejto technológie významnými americkými spoločnosťami, kde je vysoká úroveň penetrácie prenosných PC. Komunikácia sa ukazuje ako hlavná aplikácia mobilného internetu, pričom technológia WLAN demonštruje pôsobivý model využitia PC cez nové médium. Podnikatelia a manažéri tak môžu mať s malými nákladmi na zriadenie siete neustále spojenie s podnikovou sieťou LAN z ľubovoľného miesta, kde je dostupná verejná sieť WLAN. Toto môže podstatným spôsobom zvýšiť produktivitu obchodných cestujúcich. Pre spotrebiteľa je atraktívnou možnosťou aj prístup k elektronickej pošte priamo na verejnom mieste. Správcovia IT by sa mali pripraviť na poskytovanie prenosných stolových počítačov s rozhraním 802.11b pre svojich obchodných cestujúcich. Mali by však pamätať na otázky bezpečnosti súvisiace s WLAN a od užívateľov požadovať prepojenie cez virtuálnu privátnu sieť (VPN).
podporA zábavY v domácnosti
Záujem o WLAN prístup v domácnosti bude daný potrebou zdieľať širokopásmové prepojenie najmä v oblasti zábavy, ako je prívod videa k viacerým zariadeniam. Je celkom možné, že bude záujem o vyššie dátové rýchlosti ako 11 Mb/s. Nový pripravovaný štandard 802.11a poskytne vyššie dátové toky, ktoré by pre domácnosť mali postačovať. Úspech technológie WLAN v domácnostiach bude podmienený dostupnosťou viacerých maloobchodných kanálov dodávajúcich zariadenia na zabezpečenie prístupových bodov a brán, pričom sa musia skĺbiť inštalácia a podpora. Napríklad dodávatelia káblového modemu a technológie XDSL majú možnosť získať ďalšie príjmy poskytovaním podpory, ktorú by domáci užívateľ mohol potrebovať pri inštalácii zariadení na prevádzku siete WLAN. Objavia sa nové aplikácie, ktoré sú zaujímavé pre podnik aj koncového zákazníka. Napríklad okamžitá správa (instant messaging) vytvorí v mnohých prípadoch efektívnu alternatívu elektronickej pošty a podporí trh s bezdrôtovými príručnými zariadeniami (handheld), ktoré sú vhodné na príjem krátkych okamžitých správ.
Zavádzanie verejných WLAN
V USA vznikajú prevádzkovatelia verejných sietí WLAN, ktorí rozpoznali potrebu budovať infraštruktúru, aby sa dostali do povedomia a využili ponúkajúce sa príležitosti na trhu. Ich služby sa zameriavajú na také miesta, ako sú letiská, hotely, konferenčné strediská, kaviarne a reštaurácie. Spoločnosť Wayport inštalovala službu 802.11b asi v 400 hoteloch, vrátane niektorých v Kanade, ako aj na niektorých letiskách. Spoločnosť MobileStar má asi 140 miest so službou 802.11b, najmä v hoteloch a na letiskách USA. Airwave s rovnakým počtom prístupových miest ponúka svoj prístup 802.11b v kaviarňach a reštauráciách v oblasti San Francisca. Ďalšia spoločnosť MobileStar v partnerstve so Starbucks by mala koncom roka poskytovať prístup WLAN na 2000 až 3000 miestach.
Roaming -- ďalší krok
Ďalší krok v oblasti rozvoja sietí WLAN v medzinárodnom meradle predstavujú roamingové zmluvy medzi prevádzkovateľmi sietí WLAN. Tieto by sa mali stať bežnými začiatkom budúceho roka a sú dôležitými na zabezpečenie všadeprítomného prístupu k zákazníkom. Z ďalších významných hráčov na tomto trhu možno uviesť švédsku spoločnosť Telia, austrálsku SkyNetGlobal, ktoré už podpísali roamingovú zmluvu s MobileStar.

menuLevel = 2, menuRoute = style/tech, menuAlias = tech, menuRouteLevel0 = style, homepage = false
27. jún 2022 09:58