Minority Rights Group / Markel Redondo/Voces Mesoamerica; Luis z El Salvádora telefonuje so svojimi dcérami, ktoré sú v USA, odkiaľ bol deportovaný. Arriaga, Mexiko.
StoryEditor

Utekajú pred dlhodobým násilím a chudobou. Vo vysnívanej krajine však nemôžu byť legálne

30.01.2021, 09:00
Ľudia zo Strednej Ameriky hromadne odchádzajú do Spojených štátov. Na ich ceste hrajú dôležitú rolu nové technológie – v dobrom aj zlom zmysle slova.

Migrácia je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej histórie: pohyb bol vždy rozhodujúcim faktorom prežitia človeka. Aj keď globálne migračné procesy nie sú nové, svet vstúpil do bezprecedentného obdobia ľudskej mobility. Celkový počet medzinárodných migrantov dosiahol v roku 2019 viac ako 272 miliónov, teda približne 3,5 percenta svetovej populácie. Historicky ide o najvyšší počet medzinárodných migrantov. V tomto vývoji zohrávali úlohu rôzne ekonomické, politické a sociálne faktory, avšak migráciu od základov zmenili najmä informačné a komunikačné technológie.

Strednú Ameriku, ktorá spája Severnú a Južnú Ameriku, tvorí sedem krajín: Belize, Kostarika, Salvádor, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama. Zvláštnosťou tohto regiónu je, že zažíva veľmi husté migračné toky. Ide o najväčší migračný koridor na svete. Mnohí ľudia smerujú predovšetkým do USA. Odhaduje sa, že v Spojených štátoch v súčasnosti žije asi 3,5 milióna prisťahovalcov zo Strednej Ameriky. Rozsiahle sťahovanie v regióne sa začalo v 70. a 80. rokoch, v období veľkých politických povstaní a občianskych vojen. Kvôli dlhotrvajúcemu násiliu, obmedzenému prístupu k vzdelaniu, vysokej nezamestnanosti a chudobe pokračovala masová migrácia aj v 90. rokoch a začiatkom milénia.

Stredná Amerika je tiež regiónom s najvyššou mierou vrážd a počtom gangov na celom svete. V Latinskej Amerike je to zas región s najväčšou sociálnou nerovnosťou a korupciou. Všetko sú to kľúčové faktory, ktoré prehlbujú sociálne vylúčenie a vedú k rozhodnutiu ľudí odísť za lepším životom.

Napriek tomu, že Stredoameričania utekajú pred extrémnymi prejavmi násilia, mexická aj americká vláda ich stále považujú za „ekonomických migrantov“. Podľa nich prichádzajú kvôli zárobku, nie kvôli tomu, aby prežili. A to im sťažuje možnosť požiadať o azyl a získať štatút utečenca. Sú tak zraniteľnejší, nemajú právnu ochranu a aj preto sa stávajú ľahším terčom zločineckých gangov. Tu pritom nadobúdajú informačné technológie osobitný význam. Migrantom totiž umožňujú vymieňať si správy a prijímať dôležité informácie, vďaka čomu dokážu zabrániť deportácii alebo iným nebezpečným situáciám. 

Keďže prisťahovalci zo Strednej Ameriky majú obmedzené možnosti získať v USA azyl alebo pobyt, nemôžu navštevovať svoje domovské krajiny. Ide pritom o podmienku, bez ktorej nie je možné vytvárať rodinné väzby naprieč hranicami. 

Technológie zohrávajú ústrednú úlohu v každej fáze migračného procesu – od samotnej cesty po každodenné ťažkosti prisťahovalca bez dokladov. Pre samotných migrantov idú výhody a nevýhody technológií ruka v ruke. Ponúkajú cenné zdroje informácií a sociálnu podporu. Na druhej strane im však hrozí väčšie riziko deportácie a kriminálneho násilia.

Prežiť cestu

Samotné organizovanie migrácie sa vďaka pokrokom v informačných technológiách zásadne zmenilo. Jedným z najviac medializovaných prípadov sú takzvané „las caravanas migrantes“, teda „migrujúce karavany“, ktoré dominovali titulkám amerických médií v roku 2018. Bývalý prezident Donald Trump ich často spomínal ako hrozbu národnej bezpečnosti. 

Karavany plné tisícov mužov, žien a detí z Nikaraguy, Hondurasu, Salvádoru a Guatemaly sa spoliehali predovšetkým na mobilné telefóny a aplikácie ako je WhatsApp. Vďaka nim dokážu absolvovať dlhú cestu cez Strednú Ameriku do USA relatívne bezpečne a tak, aby sa vyhli plieneniu zločineckých gangov. 

Vďaka týmto karavanom sa do povedomia médií dostali osudy rodín a komunít, ktoré odchádzajú z vlasti kvôli dlhotrvajúcim problémom. Hocí niektoré médiá situáciu výrazne skresľovali a pravicoví politici v USA ju zneužívali vo svoj prospech, podarilo sa prilákať pozornosť globálneho spravodajstva a zvýšiť medzinárodné povedomie o ich nepríjemnej situácii.

Informačné a komunikačné technológie vo všeobecnosti prispeli k tomu, že ľudia jednoduchšie komunikujú, interagujú a organizujú cesty cez hranice. Ľuďom v pohybe priniesli veľa výhod. No zároveň so sebou nesú aj väčšie očakávania migrantov, ktorí sa neraz ocitajú v strese a úzkosti, keď nemajú neustály prístup k týmto technológiám. 

Rýchlejšie a častejšie pripojenie tak z nadnárodnej migrácie nemusí nevyhnutne urobiť ľahšiu alebo menej bolestivú skúsenosť. Je veľmi dôležité nahliadať na dopady informačných technológií kriticky. Smartfóny a sociálne médiá automaticky nezmiernia problémy spojené s odlúčením, ktorému čelí mnoho migrantov.

Ďalšou dôležitou zmenou, ktorú do tradičných modelov a trendov migrácie priniesli technológie, je to, že môžu formovať samotnú migračnú cestu v reálnom čase. Smartfóny sú lokálne a prenosné médiá. Znamená to, že okrem možnosti pripojenia a komunikácie s priateľmi a rodinou sú užitočnými nástrojmi na navigáciu a zdieľanie informácií počas cesty. Ľudia preto dnes uprednostňujú tie trasy, na ktorých majú najlepšie pripojenie na internet. Popritom sa zmenil každý aspekt ich cesty: od trás, ktoré podnikajú, až po spôsob, akým míňajú peniaze.

Minority Rights Group / Markel Redondo/Voces Mesoamerica

Vďaka smartfónom nemali migranti nikdy toľko informácií na dosah ruky, ale zároveň nikdy neboli vystavení toľkému dohľadu. V tejto súvislosti je dôležité uvedomiť si, že prístup k mobilnému telefónu a pripojenie na internet nemusí migrantom nevyhnutne uľahčiť cestu. Najmä preto, že aj ostatní využívajú technológie vo svoj vlastný prospech. Stredoamerickí migranti sa vydávajú na nebezpečnú cestu cez mexické územie, tam im hrozia únosy a mučenie zo strany organizovaných zločineckých gangov. Všetko ešte zhoršuje tajná dohoda gangov a skorumpovaných policajných funkcionárov. Keď úrady migrantov zadržia, častokrát ich požiadajú, aby odovzdali mobilné telefóny. Potom zavolajú ich rodine v Strednej Amerike,  ktorých prinútia, aby im poslali peniaze. Inak ich blízkych neprepustia. 

Mobilné telefóny teda poskytujú mnoho výhod, no pre migrantov predstavujú aj nové nebezpečenstvo. Keď sa migranti dostanú do USA, technológie sú pre nich dvojsečnou zbraňou. Ponúkajú im životne dôležité kontakty na rodiny a priateľov z krajiny ich pôvodu, no čoraz častejšie ich ako formu nátlaku zneužívajú napríklad aj migračné agentúry. 

Život nelegálneho migranta v USA

Keď sa stredoamerickí migranti dostanú do Spojených štátov, každodenne čelia veľkým výzvam. Bez potrebných dokumentov sú ich životy poznačené neistotou, izoláciu a neustálou hrozbou deportácie. Aj preto sa inteligentné telefóny a sociálne médiá stali dôležitými nástrojmi na to, aby zvládli odlúčenie od rodiny, diskrimináciu a prenasledovanie. 

Migranti v USA sú tisíce kilometrov od svojich blízkych a majú len malú nádej, že ich v dohľadnej dobe uvidia. Aj preto sa mobilné telefóny stali rozhodujúcimi na to, aby udržiavali väzby s rodinou a mali aspoň „virtuálnu blízkosť“, ktorá im umožní zostať v spojení s ich krajinami pôvodu. Pomocou informačných technológií si migranti vytvárajú svoje vlastné významy, ktoré presahujú tie, ktoré navrhli vývojári technológie. A ktoré vytvárajú svoje vlastné potreby, očakávania a vnímanie.

Ak chceli migranti v minulosti zostať v spojení so svojimi rodinnými príslušníkmi, museli dlho čakať na to, kým im prišiel poštou list. Alebo mohli raz za mesiac spraviť finančne náročný medzinárodný telefonický hovor. Vďaka novým technológiám je však komunikácia s rodinou súčasťou každodenného života. A tým sa mení aj povaha nadnárodných sietí migrantov. V rámci medziľudských vzťahov nemali rodiny a siete migrantov nikdy toľko možností zostať v spojení.

Zatiaľ čo migranti využívajú technológie na to, aby zdieľali informácie, posilnili svoje nadnárodné siete a aby si zaistili bezpečnosť, vláda a korporácie ich využívajú na to, aby zabezpečili svoju migračnú agendu. Vláda USA naliala milióny dolárov na to, aby nakúpila sledovacie technológie a deportačné zariadenia pre migrantov. 

Napríklad začiatkom roka 2020 Trumpova administratíva zakúpila údaje týkajúce sa miliónov používateľov smartfónov od spoločnosti Venntel – a to špeciálne na to, aby bránila imigrácii. Po získaní týchto údajov môžu federálne agentúry dostať prístup k osobným informáciám, ktoré zdromažďujú pri každodennom používaní aplikácií v smartfónoch s cieľom sledovať migrantov. Imigračný a colný úrad a Úrad colnej a hraničnej ochrany, ktoré sú súčasťou tamojšieho ministerstva vnútra, údajne tieto informácie používajú na vyhľadávanie a zatýkanie nelegálnych migrantov v USA. 

Toto zďaleka nie je ojedinelý prípad: Imigračný a colný úrad mal použiť systém spoločnosti Palantir na vypátranie, uväznenie a deportáciu migrantov, pričom aktivisti obvinili Palantir a ďalšie korporácie, že tieto operácie podporujú. Vrátane spoločnosti Amazon, ktorá využíva systém na oddelení webových služieb.

Zmiešaný obraz 

Či už sa chystáte na nebezpečnú cestu naprieč Mexikom, alebo žijete v tieni dohľadu v USA, technológie sú požehnaním aj hrozbou. Každý migrant bez dokladov sa musí s týmito napätiami a rozpormi vyrovnať. Napríklad smartfón môže poskytnúť bezpečnosť, informácie a emocionálnu podporu. No zároveň vyvolávať pocity bolesti, viny a frustrácie. Prináša tiež nové nebezpečenstvá a formy vykorisťovania. Skúmanie prepojení medzi novými technológiami a migráciou by malo tieto zložitosti brať do úvahy. Takéto skúsenosti majú totiž tisícky ľudí migrujúcich zo Strednej Ameriky aj iných častí sveta.

Tak, ako pri toľkých aspektoch migračných skúseností, ani tu neexistujú jednoduché odpovede. Zatiaľ čo násilie a neistota v Strednej Amerike pretrvávajú, migranti budú pokračovať v zložitej ceste do USA. A technológie, či už ako ich spojenec alebo nepriateľ, budú s nimi na každom kroku.

Sekcia Globálne vznikla v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancujú SlovakAid a Európska únia. Článok vznikol v spolupráci s Minority Rights Group International a Ligou za ľudské práva, v originálnej verzii je článok možné nájsť v ich štúdii Minority and Indigenous Trends 2020
01 - Modified: 2023-06-06 05:33:47 - Feat.: - Title: USA upozornili na agresívne manévre čínskej armády, môžu si vyžiadať obete 02 - Modified: 2023-06-06 05:17:32 - Feat.: - Title: Neuchádzam sa o post šéfa NATO, tvrdí dánska premiérka Frederiksenová v USA po stretnutí s Bidenom 03 - Modified: 2023-06-05 18:24:03 - Feat.: - Title: Bývalý viceprezident Mike Pence odštartoval prezidentskú kampaň 04 - Modified: 2023-06-05 14:59:44 - Feat.: - Title: USA podporujú Izrael a nedovolia Iránu získať jadrové zbrane, povedal Blinken 05 - Modified: 2023-06-06 06:00:00 - Feat.: - Title: Napätie medzi veľmocami silnie. Čína straší USA vojnou v Pacifiku, Washington posilňuje aliancie
menuLevel = 1, menuRoute = svet, menuAlias = svet, menuRouteLevel0 = svet, homepage = false
06. jún 2023 09:15