StoryEditor

R. Erdogan: Očakávame intenzívnejšiu pomoc

04.09.2003, 00:00
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan ukončil včera historicky prvú návštevu Nemecka. Na politických rozhovoroch sa stretol so spolkovým kancelárom Gerhardom Schröderom a šéfom nemeckej diplomacie Joschkom Fischerom. Predseda nemeckej vlády mu pritom prisľúbil podporu Nemecka v integračných snahách jeho krajiny. Na strane druhej sa však Schröder odmietol vyjadriť ku konkrétnemu dátumu možného prijatia Turecka za člena únie.

V akej etape vývoja sa Turecko v súčasnosti nachádza?
Naša vláda začala uskutočňovať ďalekosiahle reformy. Tým spĺňame tzv. kodanské kritériá, ktorú sú predpokladom na začiatok prístupových rokovaní. Náš postup sa stretáva so súhlasným stanoviskom Európskej komisie. To dokazuje, že sme na správnej ceste.

Počítate teda s tým, že v roku 2004 sa začnú rozhovory o vstupe vašej krajiny do Európskej únie?
Verím, že pri hodnotení našich opatrení bude Európska únia objektívna a spravodlivá. Preto som presvedčený, že na vrcholnej schôdzke predstaviteľov členských štátov tohto zoskupenia v decembri 2004 takéto rozhodnutie padne.

Aká by bola iná perspektíva - ak by sa tak nestalo?
Nevidím nijaký dôvod na to, aby sa predvstupové rokovania nezačali. Nie je však ťažké predstaviť si mieru sklamania tureckej verejnosti - a krízu dôvery v Európu - ak by sa vyskytli nové zámienky na zabránenie rozhovorov.

Patrí podľa vás Nemecko k tým členským štátom únie, ktoré členstvo Turecka podporujú?
Nemecko nikdy nebolo proti nášmu členstvu v Európskej únii. Ak by to tak bolo, Turecko by nemohlo v roku 1963 podpísať asociačnú dohodu s vtedajším Európskym hospodárskym spoločenstvom, ktorá predsa predpokladá plné členstvo v EÚ. Za uplynulých 44 rokov nikto z vládnych kruhov nepovedal, že Turecko nemôže byť členom EÚ. Naopak, zásadnú schopnosť našej krajiny stať sa členom potvrdzovali rôzni predstavitelia pri každej príležitosti. Koaličná vláda na čele s kancelárom Schröderom sústavne podporuje integračné snahy Turecka.

Aké konkrétne kroky teraz očakávate?
Všetci vieme veľmi dobre, že vo všetkých fázach hospodárskeho a politického pokroku európskej integrácie bolo Nemecko hnacou silou, ba dokonca priamo jej motorom. Preto sú postoje NSR veľmi dôležité. Z vlastných strategických dôvodov Nemecko až dosiaľ pri rozširovaní EÚ uprednostňovalo štáty zv. východného bloku. Tieto krajiny sa na budúci rok členmi EÚ už stanú. Teraz teda očakávame podporu pre Turecko.

Prečo je to dôležité pre Nemecko?
Naše priateľské hospodárske i politické vzťahy siahajú ďaleko do minulosti. A 2,5 milióna našich občanov žijúcich v Nemecku, ako aj tri milióny nemeckých turistov, prichádzajúcich každoročne k nám, sú názorným svedectvom vzájomnej blízkosti. Preto som čoraz viac presvedčený o tom, že podporu, ktorú Nemecko venovalo stredo- a východoeurópskym štátom, neodmietne ani Turecku.
25. máj 2022 20:48