Štát ide sceliť tisícky pozemkov v ďalších lokalitách Slovenska