Expert

Odvody začnú platiť tisíce živnostníkov

Seniori budú pri zmluvách chránení

Príspevok na asistenciu sa zvýšil

Ľuďom s postihnutím uľahčujú život pomôcky

Príspevok na opateru je už vo výške platu