StoryEditor

Energia z odpadu. Svitá jej na Slovensku na lepšie časy?

08.05.2020, 00:00
Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohí Slováci vzhliadajú k blízkej Viedni ako k vzorovému mestu. Rakúska metropola sa každoročne umiestňuje na prvých priečkach v hodnotení najlepších miest na život. Podľa magazínu The Economist dokonca Viedeň tomuto hodnoteniu v ostatných rokoch kraľuje. Prestížny rebríček zohľadňuje viacero faktorov, počnúc vzdelávaním, cez kvalitu mestskej hromadnej dopravy, dostupnosť verejných služieb až po stav životného prostredia.

Jedným z najzásadnejších faktorov úspechu je viedenský systém odpadového hospodárstva. Rakúšania, známi svojím priaznivým vzťahom k zeleným riešeniam, už pred desaťročiami rázne zakročili proti skládkovaniu odpadu a stavili na rozumný kompromis medzi materiálovým a energetickým zhodnocovaním odpadu v zariadeniach ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu). Len vo Viedni sa nachádzajú štyri takéto zariadenia, ktoré ročne spracúvajú 1 150 000 ton odpadu z komunálnej a priemyselnej sféry. Prostredníctvom jeho energetického zhodnotenia sa ročne vyrobí 1 900 000 MWh tepla a 235 000 MWh elektrickej energie.

ZEVO Pfaffenau ZEVO Pfaffenau biorama.eu

Moderné viedenské ZEVO Pfaffenau bolo uvedené do prevádzky v roku 2008. Dnes sa v ňom z odpadu ročne vyrába elektrická energia pre 25 000 a teplo pre 50 000 viedenských domácností.

Časť vyrobených energií putuje priamo k ľuďom, teplom z odpadu si kúria v 210 000 domácnostiach, elektrinu využívajú v 45 000 domácnostiach. Pri počte 900 000 viedenských domácností možno v prípade tepla dokonca hovoriť o strategickom podiele. Zvyšok vyrobeného tepla a elektriny spotrebúvajú buď samotné zariadenia ZEVO, alebo je distribuovaný do blízkych priemyselných prevádzok. Ostatné vyspelé krajiny EÚ držia s Rakúskom krok.

Počet zariadení ZEVO vo vybraných európskych krajinách:

Viac ako 500 európskych zariadení ZEVO produkuje elektrickú energiu pre 19 miliónov a teplo pre 16 miliónov obyvateľov. Takto vytvorená energia nahrádza neuveriteľných 11 – 55 miliónov ton fosílnych palív potrebných na prevádzku neekologických elektrární a teplární.

CEWEP a Eurostat, 2017

Ako je na tom Slovensko?

Napriek dlhoročnému členstvu v EÚ a povinnej transpozícii európskej legislatívy je situácia v slovenskom odpadovom hospodárstve zúfalá. Väčšina odpadu naďalej končí na skládkach, v celkovom objeme skládkovania dokonca medziročne neprichádza k žiadnemu úbytku. Počet zariadení ZEVO, ktoré dokážu ekologickým spôsobom vyrobiť z odpadu energiu, sa od pádu „starého režimu“ vôbec nezmenil. To bratislavské bolo postavené v roku 1978 a košické v roku 1989.

Preto niet divu, že odpadárski experti sa doteraz pri vyjadreniach politikov k téme energetického zhodnocovania odpadu len smutno usmievali. O to viac prekvapenia prinieslo programové vyhlásenie vlády (PVV) s časťou venovanou podpore energetického zhodnocovania odpadu. V PVV sa píše: „Vytvoríme podmienky na zvýšenie miery energetického zhodnocovania komunálneho odpadu vzniknutého na Slovensku. Zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov budú podobne ako vo všetkých vyspelých krajinách EÚ integrálnou súčasťou zhodnocovania tých zložiek komunálneho odpadu, ktoré nemožno efektívne materiálovo recyklovať.“

Otázka „vytvorenia podmienok na zvýšenie miery energetického zhodnocovania komunálneho odpadu“ bude nepochybne zaujímať viacerých priemyselných hráčov zo sektorov odpadového hospodárstva a energetiky. Jedným z nich je aj spoločnosť ewia, a. s., ktorá len nedávno ohlásila realizáciu dvoch Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE) s integrovaným zariadením zariadením ZEVO v okresoch Šaľa a Trnava a v blízkej budúcnosti plánuje ohlásiť projekty v ďalších regiónoch. ewia deklaruje viac ako 98-percentné materiálové a energetické zhodnotenie všetkého odpadu, ktorý bude v CCE prijatý. Zvyšné dve percentá tvorí popolček vznikajúci pri termických procesoch. V zahraničí je tento materiál predmetom výskumu s cieľom ďalšieho využitia, no momentálne ešte stále končí na prísne hygienizovaných skládkach nebezpečného odpadu.

CCE CCE ewia a.s.

Centrá cirkulárnej ekonomiky ewia vnikajú podľa vzoru najmodernejších európskych prevádzok, prevažne zo škandinávskych krajín. Jedno centrum ročne z odpadu vytvorí elektrickú energiu približne pre 18 000 domácností. Teplo plánuje spoločnosť dodávať susedným priemyselným prevádzkam.

Ako funguje výroba energie v ZEVO?

Teplo z odpadu možno využiť rôznymi spôsobmi. V súčasnosti sa využíva na výrobu elektrickej energie, tepla na vykurovanie či chladu na chladenie priemyselných a kancelárskych priestorov. Ako tento proces prebieha? V kotle, kde odpad horí, vzniká teplota od 900 do 1 100 °C. Toto teplo je vo výparníkoch odovzdané napájacej vode. Tá sa mení na prehriatu paru s teplotou 400 až 500 °C a s tlakom 40 barov. Najčastejšie sa vyprodukovaná para využije na výrobu elektrickej energie v kondenzačnej alebo protitlakovej turbíne a zostávajúce teplo, ktoré už turbína nedokáže využiť, sa odovzdá vo výmenníkovej stanici horúcej vode. Tá sa posiela do centrálnych systémov na vykurovanie miest a obcí. Tento spôsob je rovnako mimoriadne efektívny, pretože sa zužitkuje prakticky všetka energia vyprodukovaná odpadom. S využitím kondenzačného tepla prichádza k energetickej účinnosti blížiacej sa k 100 %.

Pri téme energetickej účinnosti hrajú významnú rolu celoeurópske nariadenia BAT (Best Available Techniques) orientované na vhodnosť použitej techniky s cieľom predchádzania vzniku emisií. Pre nové zariadenia ZEVO sa vyžaduje dosiahnutie BAT-AAEL pre hrubú elektrickú účinnosť v rozsahu od 25 do 35 % a BAT-AAEL pre hrubú energetickú účinnosť v rozsahu od 72 do 91 %. Z tohto dôvodu by sa nové ZEVO mali budovať najmä v lokalitách, kde sú už dnes vybudované systémy centralizovaného zásobovania s logickou požiadavkou na teplo vo forme pary, resp. horúcej vody. Navyše vďaka kogenerácii možno dosiahnuť energetickú účinnosť nad 80 % na rozdiel od klasických zariadení, ktoré vyrábajú len elektrickú energiu pri účinnosti 20 %.

Pokračovanie článku nájdete TU

(natívna informácia)

01 - Modified: 2020-05-07 10:00:38 - Feat.: 0 - Title: Marián Christenko: Vládna podpora energetického zhodnocovania je zásadným míľnikom
menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
21. február 2024 20:58