StoryEditor

Aké odvody budú platiť daňovníci?

13.12.2011, 15:00
Autor:
PoradňaPoradňa
Od roku 2012 budú rozdielne odvody platiť pracovníci na dohodu, pracovníci pracujúci na príkazné zmluvy, na autorské zmluvy a konatelia a spoločníci v eseročkách.

Aké odvody sa budú od budúceho roka platiť z dohôd o mimopracovnej činnosti?
Z dohôd bude naďalej zamestnávateľ odvádzať iba úrazové a garančné poistenie. Žiadne iné odvody sa z dohôd neplatia a ani po januári 2012 sa platiť nebudú.

Ako sa budú z odvodového hľadiska posudzovať príjmy z príkazných zmlúv vyplatené v roku 2012? 
Zvyčajne sa príkazná zmluva považuje za závislú ćinnosť. Samozrejme, ak prikazníkom je živnostník a vykonáva na ňu činnosť, na ktorú má živnosť, potom ide o príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti. Zaradenie pod závislú činnosť je zdôvodnené tým, že príjmom zo závislej činnosti je príjem z právneho vzťahu, v ktorom je daňovník povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa a v definícii príkaznej zmluvy je uvedené, že príkazník sa nesmie odchýliť od pokynov príkazcu, ak to nie je nevyhnutné. Niekedy sa ale príkazné zmluvy z hľadiska zdaňovania zaraďujú aj pod ostatné príjmy - ak ide o príležitostnú činnosť (nie pravidelnú) a ak to nemá charakter závislej ćinnosti.

Odvody z príkaznej zmluvy závisia od zaradenia z hľadiska dane. Ak ide o závislú činosť, v takom prípade sa z týchto príjmov platí poistenie do sociálnej poisťovne (okrem úrazového a garančného poistenia) aj do zdravotnej poisťovne ako za zamestnanca. V prípade nepravidelného príjmu z príkaznej zmluvy sa do SP neplatí nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
Ak ide o ostatný príjem - z takéhoto príjmu sa platí zdravotné poistenie, toto poistenie sa vypočíta a odvedie až na základe ročného zúčtovania poistného, čiže toto poistné sa neodvádza pri vyplatení príjmu. Poistné do Sociálnej poisťovne sa z takéhoto príjmu neplatí.

Ako sa budú v roku 2012 platiť odvody z autorských zmlúv aj s ohľadom na posledné novely zákona o dani z príjmov a zákona o sociálnom poistení, ktoré čakajú ešte na podpis prezidenta?
V decembri bola prijatá novela zákona o dani z príjmu, ktorá príjem autorov rozdeľuje na "aktívny" a "pasívny" príjem. Pričom v dôsledku tohto rozdelenia platí, že pasívny príjem nezakladá povinnosť platiť zdravotné a sociálne poistenie.

Príjem autorov príspevkov do novín, časopisov, rozhlasu a TV, ak nejde o umelecký príjem, je príjem, ktorý je zdaňovaný zrážkovou daňou. Z príjmu zdaňovaného zrážkovou daňou sa neplatí poistné ani do SP ani do ZP.

Ak ide o iný príjem podľa autorského zákona, tu nastali zmeny - rozlišuje sa pasívny príjem za používanie už v minulosti vytvoreného diela alebo umeleckého výkonu (ďalej zjednodušene pasívny príjem) a príjem z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva (ďalej zjednodušene aktívny príjem). Pasívny príjem nezakladá povinnosť platiť sociálne poistenie. Zdravotné poistenie by sa z týchto príjmov za rok 2011 platiť malo (platilo sa aj pred rokom 2011), z príjmov za rok 2012 už sa zdravotne´poistenie platiť nebude.

Poberatelia aktívneho príjmu budú považovaní za SZČO pre sociálne poistenie od 1.1.2012, čo v praxi znamená, že ak sa zákony nezmenia, povinnosť platiť sociálne poistenie im môže vzniknúť najskôr od 1. júla 2013. Zdravotné poistenie sa z tohoto príjmu platilo aj pred r. 2011, aj v r. 2011 a bude sa platiť aj v r.2012. Poberatelia týchto príjmov sú naďalej aj v r.2012 považovaní pre zdravotné poistenie za szčo.

Upozorňujem, že v tom zjednodušenom pojme "aktívny príjem" sú zahrnuté aj pasívne príjmy - licenčné poplatky za poskytnutie práv z priemyselného alebo duševného vlastníctva, napr. licenčný poplatok za softvér a pod. 

Kedy budú a kedy nebudú konatelia eseročiek povinní platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2012?
Konateľ s.r.o. ak má za prácu konateľa príjem, je považovaný za zamestnanca pre sociálne poistenie (okrem úrazového a garančného poistenia) aj zdravotné poistenie. Ak ide o nepravidelný príjem, neplatí nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Inak to môže byť, ak konateľ je odmeňvaný za svoju prácu zo zisku spoločnosti - ak je zároveň spoločníkom alebo ak má zmluvu, ktorá výslovne uvádza, že je odmeňovaný výlučne zo zisku, v takom prípade z odmeny zo zisku poistné do Sociálnej poisťovne neplatí. Z odmeny zo zisku sa platí zdravotné poistenie, ale až na základe ročného zúčtovana poistného, čiže zdravotné poistenie sa nezráža ani neodvádza pri výplate príjmu zo zisku.

Odpovedala: RNDr. Jana Motyčková, odborníčka na sociálne a zdravotné odvody

01 - Modified: 2004-06-27 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Grécko oslavuje historický postup 02 - Modified: 2004-06-27 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Koniec zlatej generácie 03 - Modified: 2004-06-27 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Valábik najvyššie draftovaným Slovákom 04 - Modified: 2004-06-27 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Žilina v predkole s Dinamom Bukurešť
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
09. jún 2023 00:13