26.11.2015, 00:00

Ako je financovaná samospráva v Poľsku

Obce majú ako prijímatelia daní široké právomoci.

Príjmy samospráv obcí sú tvorené príjmami z fixných daní a z daní vyberaných na základe špecifických zákonov, konkrétne:

· daň z nehnuteľností (zo stavieb súvisiacich s prevádzkovaním podnikateľskej činnosti, z pozemkov a budov)

· poľnohospodárska daň (daň z poľnohospodárskych pozemkov)

· lesná daň (daň z lesných pozemkov)

· daň z motorových vozidiel (týkajúca sa vlastníctva zákonom špecifikovaných vozidiel)

· daň z dedičstva a darov (hradená z bezplatného nadobudnutia majetku)

· daň z občianskoprávnych konaní (súvisiaca s niektorými aktivitami, ktoré sa vyskytujú v rámci hospodárskej činnosti)

· daň vyberaná formou daňovej karty (zjednodušená metóda zdanenia hospodárskej činnosti)

 

Ilustračná snímka: Dreamstime

Skupiny vlastných príjmov obecných samosprávnych útvarov predstavujú aj príjmy z nasledujúcich poplatkov:

· miestny a kúpeľný poplatok (súvisiaci s pobytom v obciach s pozitívnymi klimatickými a hodnotnými prírodnými podmienkami)

· trhový poplatok (súvisiaci s predajom na trhoviskách)

· správny poplatok (za konanie orgánov verejnej správy, vyberaný v prípade individuálnych konaní)

· poplatok za psa

Úhrady dane z nehnuteľností, poľnohospodárskej a lesnej, z vozidiel, ako aj poplatkov: miestneho, kúpeľného, trhového, za psa a správneho, sú vykonávané priamo na účet príslušného samosprávneho subjektu, čiže obce. Ostatné daňové povinnosti sú vyberané daňovými úradmi a poukazované príslušným obciam.

Obce majú ako prijímatelia daňových príjmov široké právomoci, týkajúce sa stanovovania výšky daní a poplatkov, ktoré vyberajú, teda dane z nehnuteľností, vozidiel, poľnohospodárskej a lesnej dane a miestneho, kúpeľného, trhového poplatku a poplatku za psa. Mestské zastupiteľstvo určuje výšku sadzieb uvedených daní a poplatkov. Zároveň spravidla môže diferencovať výšku sadzby dane pre jednotlivé predmety zdanenia. Má tiež možnosť zavádzať vlastné oslobodenia z uvedených daní a poplatkov a v prípade poľnohospodárskej dane aj schvaľovať daňové prázdniny. Prijímatelia daňových príjmov, čiže obce, mestá a kraje, môžu tiež v jednotlivých prípadoch umorovať, odročovať dane a poplatky, ako aj deliť ich na splátky.

Je potrebné zdôrazniť, že útvary územnej samosprávy majú vplyv na formulovanie právnych predpisov, ktoré sa týkajú ich pôsobenia (vrátane zákonov špecifikujúcich dane a poplatky, ktoré sú ich príjmom). Návrhy právnych predpisov v tejto veci si totiž vyžadujú pripomienkovanie Spoločnej komisie pre vládu a územnú samosprávu.


 

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.