21.11.2015, 00:00

Nielen Švejk spája okresy Przemyśl a Humenné

Okres v Podkarpatskom vojvodstve, so sídlom v meste Przemyśl, vytvoril zo svojej polohy na východnej hranici Európskej únie výhodu.

A to najmä vďaka využívaniu európskych zdrojov a rozvojom spolupráce rôznymi smermi, Ukrajinu nevynímajúc. Na slovenskej strane je to okres Humenné, s ktorým má od roku 2002 podpísanú zmluvu o partnerskej spolupráci. Podporu podnikateľského prostredia plánuje realizovať najmä formou podpory cezhraničného cestovného ruchu, s dôrazom na skvalitnenie infraštruktúry a informovanosti.

Východná časť poľsko-slovenského pomedzia je napriek svojej prírodnej a kultúrnej atraktivite pomerne málo známa. No a príjmy z cestovného ruchu nemajú veľa možností na rast, obzvlášť z dôvodu pomalšieho hospodárskeho rozvoja, predovšetkým vidieckych oblastí ležiacich v podhorskom teréne.

Foto: Archív HN

Je tu však romantika, o ktorej nie každý vie. Práve účelom prezentácie turistických hodnôt oboch okresov, Przemyśl a Humenné, boli spoločne pripravené a realizované dva transhraničné projekty, spolufinancované z európskeho Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko na roky 2007 – 2013. Prvý z nich pod názvom „Spoznávame krásy przemyskej a prešovskej krajiny – cezhraničná poľsko-slovenská turistika“ bol realizovaný v rokoch 2011 – 2012. V rámci neho bolo v Przemyśli vytvorené informačné centrum, dokonale plniace svoju úlohu v poskytovaní informácií o poľsko-slovenskom pohraničí návštevníkom. Počas jeho doteraz štvorročnej existencie ho navštívilo niekoľko desiatok tisíc osôb. Z rozhovorov s klientmi centra na tému, aké informácie im chýbajú, vyplynula iniciatíva komplexne zhromaždiť a usporiadať údaje o hodnotách a turistických atrakciách regiónu a ich sprístupnenie čo najširšej skupine odberateľov. To bolo impulzom na vytvorenie všeobecne dostupného internetového portálu, pamätajúceho aj na slabšie vidiacich a počujúcich, obsahujúceho multimediálnu interaktívnu mapu poľsko-slovenského pohraničia.

Druhý projekt s názvom „Prezentácia cestovného ruchu – kľúč k rozvoju poľsko-slovenského pohraničia“ bol realizovaný v rokoch 2013 – 2014. Jeho ťažiskovými cieľmi sú:

– identifikácia pre región najcharakteristickejších miest a podujatí, ktoré sú atraktívne pre návštevníkov a prezentujú špecifiká okresov Przemyśl a Humenné,

– aktívna prezentácia prostredníctvom internetu a bedekra po regióne s dôrazom na zatraktívnenie regiónu mimo sezóny,

– prehĺbenie spolupráce medzi inštitúciami a organizáciami po oboch stranách hranice.

Výsledkom je štvorjazyčná internetová stránka 3drogi.pl, čo v preklade znamená 3 cesty (http://3drogi.pl/index.php). Súčasťou sú aj propagačné materiály distribuované okrem informačných centier aj cestovným kanceláriám. Slovenský deň, usporiadaný v Przemyśli 4. mája 2014 spolu s konferenciou Potenciál cestovného ruch na poľsko-slovenskom pohraničí, na ktorých sa prezentovalo viac ako 40 slovenských hosťujúcich organizácií z okolia Humenného, folklór, ľudové umenie, to je prehĺbenie spolupráce na obidvoch stranách hranice. Nenarušená fascinujúca príroda, zámky, ľudové tradície, ale aj dynamická súčasnosť sú témy, ktoré obom okresom slúžia na rozvoj cezhraničnej spolupráce s úspešným využitím financií Európskej únie.

A čo má s regiónom spoločné Švejk českého spisovateľa Jaroslava Haška? Aj v Przemyśli aj v Humennom majú sochu tohto dobrého vojaka. Bolo to práve pri pevnosti v Przemyśli, kde ho zatkli v ruskom plášti a považovali za dezertéra a špióna. Tieto miesta spomenuté v románe si môžete prísť priamo pozrieť. Presvedčíte sa, že aktivity zo strany okresov Przemyśl a Humenné sú pripravované s myšlienkou rozvoja cestovného ruchu vo všetkých podobách.


 

Súvisiace články

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.