StoryEditor

Rady, ktoré sa vám zídu: takto dom či byt zapíšete do katastra bez chyby

12.11.2015, 23:00
Autor:
(duc)(duc)
Kúpili ste pozemok, dom či byt? Nie je to také jednoduché. Vlastnícke právo na vás prechádza až po odklepnutí katastrom.

Nielen vlastnícke právo, ale aj vecné bremená a záložné práva k nehnuteľnostiam sa zapisujú do katastra. Pokiaľ sa vás vznik, zmena alebo zánik týchto práv týka, je vo vašom záujme urobiť návrh na vklad.

Rozhodujúca je nehnuteľnosť

Písomný návrh podávate osobne na príslušnom okresnom úrade a jeho katastrálnom odbore. Tým je úrad, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. Konanie o povolení vkladu sa začína výlučne z vašej iniciatívy. Preto nečakajte, že ho začne kataster sám od seba.

Návrh sa musí vyhotoviť minimálne dvakrát. Jeden pre vás a jeden pre kataster. Vašu kópiu vám v podateľmi opečiatkujú s vyznačením dátumu a hodiny doručenia. Počet návrhov, ale i ostatných príloh závisí od počtu účastníkov konania.

Ako vyzerá návrh

Podanie musí obsahovať všetky základe údaje účastníka konania. Tými sú meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo sídla, pokiaľ ide o právnickú osobu. V návrhu by mal byť označený i právny úkon, ktorým dochádza k vzniku, zmene alebo zániku práv týkajúcich sa nehnuteľnosti. Samozrejmosťou je uvedenie príslušnej správy katastra, ktorej sa návrh doručí. V návrhu sa uvádza i číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia. Podpisy účastníkov nemusia byť úradne overené.

Ilustračná snímka: flickr.com/ Dennis Jarvis

Prílohy

Aby bolo o vašom návrhu úspešne katastrom rozhodnuté, nezabudnite k nemu pripojiť i tieto dokumenty:

  • zmluvu, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra (napr. kúpna alebo darovacia zmluva)
  • verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
  • identifikáciu parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
  • geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku
  • dohodu o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom
  • pri prevode bytu vyhlásenie správcu o neexistencii nedoplatkov

Poplatky

To, koľko vás bude návrh stáť, záleží na tom, ako veľmi sa ponáhľate. Pozor, dodatočne sa pre iný variant rozhodnúť nemôžete.

  • Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra. Správa katastra rozhodne do 30 dní od doručenia návrhu – 66 eur
  • Urýchlené konanie. Správa katastra rozhodne do 15 dní od doručenia návrhu - 266 eur

Ak sú podmienky na vklad splnené, okresný úrad ho povolí, inak návrh zamietne. Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete do 30 dní odo dňa jeho doručenia odvolať.

Úrad doručuje rovnopis rozhodnutia o povolení všetkým účastníkom konania. Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania. Vtedy nastupujú i právne účinky vkladu.


 

01 - Modified: 2007-11-07 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Slovenka stratila šancu na postup
01 - Modified: 2024-04-18 07:08:26 - Feat.: - Title: Pacientom hrozia poplatky. "Zajacovky" by obmedzili návštevy lekára, v ich počte sme lídrom v únii 02 - Modified: 2024-04-11 13:30:00 - Feat.: - Title: Zistili ste po kúpe nehnuteľnosti jej poškodenie? Na zistenie vád na byte alebo dome má vplyv viacero vecí 03 - Modified: 2024-04-12 14:18:00 - Feat.: - Title: Slováci sa pri vládou nariadenom zdražovaní masovo vynašli. Ukrátili tak štát o milióny 04 - Modified: 2024-04-05 07:54:29 - Feat.: - Title: Kríza, aká tu ešte nebola. Ambulancie volajú po zmene, inak to pocítia naše peňaženky 05 - Modified: 2024-03-28 14:30:00 - Feat.: - Title: Máte záujem svojmu príbuznému darovať napríklad byt? Na tieto dôležité veci treba myslieť
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
20. apríl 2024 12:31