StoryEditor

Máte padáka! Aj na hodinu

30.11.2013, 13:00
Všetko čo by ste mali vedieť o výpovedi. Radí Andrea Pleschová, manažérka HR Services spoločnosti TPA Horwath.

Kedy môžem dostať výpoveď?

Zamestnávateľ vám môže dať výpoveď len z dôvodov (§ 63 zákonníka práce):
– ak sa stanete nadbytočným,
– ak neuspokojivo plníte pracovné úlohy,
– ak ste stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,
– ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť ruší alebo premiestňuje.

Musí výpovedi niečo predchádzať, nejaké upozornenie?

Písomné upozornenie musí predchádzať len pri výpovedi z dôvodu neuspokojivého plnenia pracovných úloh. Vtedy musíte byť v posledných 6 mesiacoch vyzvaný na odstránenie nedostatkov a upozornený na možnosť výpovede. V iných prípadoch ukončenia pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom nemá zamestnávateľ voči vám žiadne upovedomovacie povinnosti .

Existuje u nás tzv. hodinová výpoveď?

Okamžité skončenie pracovného pomeru je možné (§ 68 Zákonníka práce) len v dvoch prípadoch:
– ak ste bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
– ak ste závažne porušil pracovnú disciplínu.

Kedy je výpoveď zo strany zamestnávateľa neplatná?

V princípe platí, že výpoveď je neplatná, ak nebola daná v súlade so zákonom. Tých možností je veľmi veľa, od nesprávneho doručenia výpovede až po nedodržanie všetkých ostatných náležitostí výpovede.

Na čo mám nárok, pri výpovedi zo strany zamestnávateľa?

Posledná novela zákonníka práce sa týkala významne aj zmien v oblasti výpovednej lehoty a odstupného. Tiež sa rozlíšilo, či sa pracovný pomer pri ukončení zo strany zamestnávateľa končí výpoveďou alebo dohodou. Nasledovná tabuľka sa vzťahuje k najštandardnejším situáciám a to keď sa pracovný pomer skončil výpoveďou alebo dohodou z dôvodov: zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti, nadbytočnosti zamestnanca, ak zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdrav. stav dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Počíta sa odstupné zo základnej mzdy alebo aj z pohyblivej zložky?

Odstupné sa počíta z priemernej mzdy do ktorej vstupuje aj pohyblivá zložka mzdy, prípadne odmeny.

Kedy na odstupné pri výpovedi zo strany zamestnávateľa nemám nárok?

Zmyslom odstupného je zmierniť dopady straty zamestnania a je len málo dôvodov ukončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa, kedy nemáte nárok na odstupné. Napríklad ak:
– zamestnanec u zamestnávateľa odpracoval menej ako dva roky a pracovný pomer sa končí výpoveďou (§ 63 zákonníka práce),
– je dôvodom ukončenia pracovného pomeru neuspokojivé plnenie pracovných úloh,
–zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce prípadne ich nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise

Mám nárok na odstupné, keď dám výpoveď ja?

Nárok na odstupné máte len v taxatívne vymenovaných dôvodov (§ 76 Zákonníka práce) a v prípade výpovede zo strany zamestnanca zamestnávateľ nemá povinnosť udeliť mu odstupné.

Môžem dostať výpoveď počas PN?

Zákonník práce (§ 64 ods. 1. a) hovorí, že výpoveď vám zamestnávateľ nesmie dať v dobe, keď ste uznaný dočasne za PN. Toto neplatí v prípade, ak ste si neschopnosť úmyselne vyvolal alebo spôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia.

01 - Modified: 2005-10-03 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Odstávajú vám uši? Žiadny problém!
01 - Modified: 2022-11-27 18:51:34 - Feat.: - Title: Herečka Zdena Studenková končí po 44 rokoch v Slovenskom národnom divadle. Prečo? 02 - Modified: 2022-11-23 22:59:15 - Feat.: - Title: Borrell oznámil dohodu medzi Kosovom a Srbskom o registračných značkách vozidiel 03 - Modified: 2022-11-19 13:08:00 - Feat.: - Title: Juraj Šeliga verí, že v pondelok dôjde k dohode medzi lekármi a vládou. Ústupok považuje za rozumný krok 04 - Modified: 2022-10-11 07:05:04 - Feat.: - Title: Izrael tvrdí, že má blízko k "historickej" dohode o námornej hranici s Libanonom 05 - Modified: 2022-09-13 09:53:30 - Feat.: - Title: Potrebujete dávku v nezamestnanosti? Toto treba splniť, aby ste ju mohli dostať
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
08. december 2022 13:14