StoryEditor

Rozhodujú, koľko platíte a menia vám kvalitu života. Šesť dôvodov, prečo ísť voliť

14.11.2014, 23:00
Mestá a obce ovplyvňujú každodenný život nás všetkých. Pozrite sa, o čom všetkom rozhodujú.

1. Zostavujú svoj rozpočet a stanovujú dane
O tom, s akou sumou bude mesto a obec hospodáriť v priebehu roka, rozhoduje mestské a obecné zastupiteľstvo. V závere roka pod dohľadom hlavného kontrolóra zároveň vyhodnocuje, ako sa podarilo udržať na uzde výdavky a na druhej strane naplniť mestskú či obecnú kasu. Okrem toho mestá a obce stanovujú miestne dane a poplatky. Vykonáva aj vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja mesta či obce.

2. Usmerňujú ekonomickú činnosť v meste či obci
Obce a mestá môžu zriaďovať svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné zariadenia. Môže ísť o miestne nemocnice, školy či domovy dôchodcov. Okrem toho vydávajú súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb, k umiestneniu prevádzky a k investičnej činnosti v meste alebo obci. Určujú aj pravidlá času predaja v obchode a prevádzkach služieb a spravujú trhoviská.

3. Zabezpečujú výstavbu
V kompetencii miest a obcí je aj schvaľovať územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstarávajú a schvaľujú programy rozvoja bývania a spolupôsobia pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci. Zabezpečujú miestnu výstavbu, určujú a menia nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, určujú stavbám súpisné a orientačné číslo a zároveň vedú ich evidenciu. Vykonávajú aj správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, športových či kultúrnych pamiatok.

4. Starajú sa o poriadok a čistotu
Do starostlivosti obcí a miest patria aj verejnoprospešné služby. Ide o udržiavanie čistoty, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadom a odpadovými vodami zo žúmp, ale aj miestnu verejnú dopravu. Zabezpečujú ochranu kultúrnych pamiatok a v neposlednom rade môžu nariadením stanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.

5. Poskytujú sociálnu pomoc
Obce a mestá plnia úlohy aj na úseku sociálnej pomoci, čo prakticky znamená, že poskytujú svojim obyvateľom opatrovateľské služby. Okrem toho zabezpečujú aj chod školských jedální, klubov detí a mládeže a materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času a školské jedálne.

6. Zabezpečujú voľby
Úlohou miest a obcí je aj organizovať hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života či miestneho rozvoja. Okrem toho zabezpečujú všetko okolo pokojného priebehu v komunálnych, samosprávnych, parlamentných či prezidentských voľbách. Rovnako tak v prípade vyhlásenia referenda. Okrem toho je úlohou miest a obcí správa matrík a evidencia matričných úkonov. Osvedčujú listiny a podpisy na listinách, vedú obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

01 - Modified: 2006-12-21 16:01:43 - Feat.: 0 - Title: Milan Klúčar: Tendre sú stále veľmi zdĺhavé
01 - Modified: 2023-01-30 15:23:49 - Feat.: - Title: Chystáš sa do mesta? Dávaj si pozor, môže ťa prekvapiť tma. Niektoré mestá totiž vypnú svetlá, protestujú proti štátu 02 - Modified: 2023-01-30 06:56:18 - Feat.: - Title: Viaceré samosprávy po celom Slovensku vypnú večer na protest verejné osvetlenie 03 - Modified: 2023-01-26 14:24:19 - Feat.: - Title: Samosprávy majú žiadať o kompenzácie od februára. Upozorňujú na problémy, ktoré im ceny energií spôsobujú 04 - Modified: 2023-01-26 10:03:21 - Feat.: - Title: Ak pôjdu samosprávy do ulíc, KDH ich podporí so svojimi primátormi. Vláda nerieši naše otázky, tvrdia obce 05 - Modified: 2023-01-26 23:00:00 - Feat.: - Title: Predčasné voľby sú záchranou aj pre starostov a primátorov z OĽaNO
menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
01. február 2023 16:28