StoryEditor

Viete, kedy platíte preddavky?

27.02.2007, 23:00
Od januára musí platiť preddavky ten, kto zaplatil daň vyššiu ako 50-tisíc. Viac v prílohe Poradca.

Podaním daňového priznania sa povinnosti pre daňovníka, fyzickú osobu, vôbec nekončia. Od priznania, od výšky dane totiž závisí aj to, či bude platiť preddavky na daň. Odpoveď na to, ako sa preddavky vypočítavajú a v akých termínoch sa platia, nájdete v § 42 ods. 1 až 3 zákona o dani z príjmov. Preddavky sa platia buď mesačne alebo štvrťročne, platiť ich však nemusí tá fyzická osoba, ktorá na daniach zaplatila menej ako 50-tisíc korún. Túto zmenu priniesla decembrová novela zákona o dani z príjmov. Predtým musela fyzická osoba platiť preddavky, keď zaplatila daň vyššiu ako 20-tisíc korún. Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla hranicu 50-tisíc a nepresiahla 500-tisíc, platí štvrťročné preddavky, a to vždy vo výške štvrtiny dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň musí zaplatiť vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Celoročnú daň si treba vyrovnať v normálnom termíne na podanie daňového priznania - tento rok je to do 2. apríla.

Mesačné preddavky musí platiť ten, kto za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zaplatil na daniach viac ako 500-tisíc korún. Táto povinnosť platí od prvého mesiaca nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. Preddavky musí zaplatiť vždy do konca príslušného mesiaca a vo výške jednej dvanástiny dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Platenie preddavkov však môže určiť aj správca dane.

Kto preddavky na daň neplatí
- daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 50-tisíc. To sa týka aj daňovníka, ktorému nevznikla povinnosť platiť daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
- daňovník v likvidácii alebo v konkurze
- daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie do lehoty na jeho podanie. Preddavky splatné do lehoty na podanie priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní
- daňovník so sídlom v zahraničí, ak mu správca dane neurčí platenie preddavkov na daň (§ 42 ods. 3 zákona o dani z príjmov)

Najviac nejasností majú daňovníci s tým, ako sa platia preddavky do lehoty na podanie daňového priznania a ako po tejto lehote. Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia - tento rok je tým dôležitým termínom 2. apríl. Správca dane však môže na žiadosť daňovníka (alebo z vlastného podnetu) predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri mesiace. Ak súčasťou príjmov v daňovom priznaní sú príjmy zo zahraničia, môže správca dane predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov. Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie priznania musí daňovník podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, teda najneskôr do 19. marca.

Do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom daňovník uvedie daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí preddavky, ktoré si vypočíta z dane na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred predchádzajúcim zdaňovacím obdobím - do 2. apríla platenie preddavkov vychádza z údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2005.

Po lehote na podanie daňového priznania platí daňovník preddavky vypočítané z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Ide o daň vypočítanú zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, ktorú znížime o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vybranú zrážkou (§ 43 zákona o dani z príjmov) odpočítavanú ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7. Od 2. apríla tohto roku sa preddavky počítajú z dane uvedenej v daňovom priznaní za rok 2006 - riadok 910, sadzba dane sa však nezmenila.

Vysporiadanie preddavkov po podaní daňového priznania
Po podaní daňového priznania musí daňovník preddavky spravidla platené v 1. štvrťroku vysporiadať tak, aby ich výška zodpovedala preddavkom vypočítaným z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Ak dovtedy platené preddavky (aj nulové), vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti sú nižšie, ako suma preddavkov, vypočítaných z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch od začiatku zdaňovacieho obdobia do 30 dní po lehote na podanie daňového priznania. Ak sú zaplatené preddavky do lehoty na podanie daňového priznania vyššie, buď sa použijú na budúce preddavky, alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. V roku 2007 je potrebné zaplatené preddavky za obdobie do 2. apríla doplatiť do 2. mája, alebo do 30 dní po lehote na podanie priznania predĺženej správcom dane.

Prepočet daňovej povinnosti
Ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia a daňovník existoval v predchádzajúcom období viac ako tri mesiace, daňovú povinnosť musí zároveň prepočítať na celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Napríklad ak právnická osoba vznikla v júni 2006 a daň za zdaňovacie obdobie roku 2006 je 70-tisíc, túto daň musí prepočítať na celé zdaňovacie obdobie roku 2006. Po prepočte (70 000 : 7 t. j. 10 000 x 12 mesiacov) bude daňová povinnosť daňovníka 120-tisíc. Z tejto sumy potom vychádza pri platení preddavkov.

Čo je preddavok na daň
Preddavok je povinná záloha na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia, pokým ešte nie je známa skutočná výška dane za toto obdobie (§ 66 ods. 1 zákona o správe daní).

Budete musieť z vášho „koláča“ odkrojiť na daňových preddavkoch jednu štvrtinu alebo dvanástinu? Snímka ISFIA

01 - Modified: 2003-04-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Euroázijský klub do WTO spoločne 02 - Modified: 2003-04-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Predsudky o zdraví sa rúcajú 03 - Modified: 2003-04-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Začala sa ťažba ropy pri Kirkúku 04 - Modified: 2003-04-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: P & G zlepšil ponuku 05 - Modified: 2003-04-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Stav európskych lesov je kritický 06 - Modified: 2003-04-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Dane na čele
menuLevel = 2, menuRoute = dennik/servisne-prilohy, menuAlias = servisne-prilohy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
28. marec 2023 11:00