29.12.2014, 00:03

Čo je dobré vedieť o reklamácii tovaru a služieb

Novinkou je, že predávajúci musí dať zákazníkovi pri reklamácii kópiu odborného posudku výrobku, a to najneskôr do 14 dní odo dňa jej vybavenia.

     V tomto roku sa menila legislatíva na ochranu spotrebiteľa. Novinkou napríklad je, že predávajúci musí dať spotrebiteľovi pri reklamácii kópiu odborného posudku výrobku či služby, a to najneskôr do 14 dní odo dňa jej vybavenia. Kupujúci si tak môže overiť dôvody jej zamietnutia, ktoré boli dovtedy poskytované len ústne.
Pozrite si pravidlá, ktoré platia pri nákupe tovaru a aké máte práva pri reklamácii.  
 1.
Postup zákazníka pri reklamácii

Ak zistí na výrobku chybu, nemal by ho ďalej používať a hneď reklamovať.  

Ak reklamáciu uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže vybaviť jej zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na jeho výsledok nemôže od kupujúceho žiadať úhradu nákladov na posudok.  

Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie musí predávajúci o vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný doklad. 

Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, musí v doklade uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak mu znalec alebo skúšobňa dá za pravdu a bráni sa na vlastné náklady, opakovane podaná reklamácia sa nemôže  zamietnuť. Všetky náklady hradí predajca. Počas odborného posudzovania záručná lehota neplynie. Do 14 dní musí predávajúci spotrebiteľovi uhradiť náklady na odborné posúdenie.

Najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie musí predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posudku odôvodňujúceho prípadné odmietnutie reklamácie.  

Najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať, musí spotrebiteľ tovar prevziať. 

Čo musí obsahovať odborné posúdenie
a) identifikáciu osoby, ktorá robí odborné posúdenie,
b) identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) opis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje predpísané náležitosti, sa neprihliada. 2.
Pravidlá nákupu a reklamácie cez internet 

zo 7 na 14 dní  sa predĺžila lehota na vrátenie zakúpeného tovaru. Neplatí to pre internetové kníhkupectvá
knihy sa spravidla môžu bez uvedenia dôvodu vrátiť do 7 dní 
Povinnosti predávajúceho
telefónne číslo predávajúceho, na ktorom ho môže kontaktovať spotrebiteľ, nesmie byť číslo so zvýšenou tarifou (audiotextové číslo)
inú platbu ako úhradu za hlavný predmet plnenia, náklady a poplatky je spotrebiteľ povinný zaplatiť len vtedy, ak s touto platbou súhlasil pred uzavretím zmluvy 
nesmie spotrebiteľovi uvádzať pri ponuke prepravy a dodania tovaru žiadne iné údaje alebo podmienky poštových, prepravných či zasielateľských služieb ako tých, ktoré sú vo verejne prístupných poštových, obchodných alebo iných podmienkach 
nemôže požadovať úhradu nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky vo výške prevyšujúcej skutočné náklady
nesmie spotrebiteľovi účtovať poplatky za použitie platobného prostriedku alebo za využitie iného spôsobu platby vo výške prevyšujúcej skutočné náklady

Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Po 18. hodine je zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa.  
Predávajúci musí kupujúceho informovať 
o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane DPH a ostatných daní 
vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby 
o cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré možno využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou 
telefónnom čísle predávajúceho a ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt spo

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Súvisiace články

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.