StoryEditor

Minit: Podnik je súčasťou nášho života

25.05.2019, 00:00
Rodina Ambrovicsovcov vedie v Dunajskej Strede už takmer tri desaťročia úspešnú pekárenskú spoločnosť Minit.

Keď sa v roku 1990 technický námestník západoslovenských vodární František Ambrovics rozhodol pre zmenu, netušil, že práve začína písať príbeh úspešnej firmy. Vždy túžil tvoriť niečo vlastnými rukami. Chcel to však robiť podľa seba a po svojom. „Najradšej mal tú chvíľu dňa, keď skoro ráno – vtedy doma ešte všetci spali – išiel nakúpiť čerstvé pečivo a rodine pripravil spoločné raňajky. Nezabudnime, rodina Ambrovicsovcov žila a žije v Dunajskej Strede, sociálnom a kultúrnom centre južného Slovenska. V tomto slnkom prežiarenom kraji sa vôňa obilia, čerstvej zeleniny a ovocia tradične prepája s kultúrou dobrého jedla a pekárskeho remesla,“ opisuje pre HN začiatok kariéry svojho otca Ladislav Ambrovics, výkonný riaditeľ úspešnej pekárenskej spoločnosti Minit Slovakia.

Prvá pekárnička v rodinnom dome
Možno práve preto vôňa čerstvého chleba a pečiva Františkovi Ambrovicsovi tak učarovala. A stala sa mu osudom. František sa rozhodol, že sa stane pekárom. Svoje pečivo však chcel pre ľudí robiť lepšie, kvalitnejšie a chrumkavejšie než to, čo sa vtedy dalo bežne kúpiť ako produkcia priemyselných veľkovýrobní. Spojil sa preto so svojím bratom Jurajom a v pivnici jeho rodinného domu vznikla prvá pekárnička.

V rokoch 1990 až 1998 v nej postupne pracovalo okolo 25 ľudí. „V rodinnom podniku to žilo výnimočnou atmosférou a autentickými medziľudskými vzťahmi. Najviac sa to prejavovalo pri nočnej zmene, keď si zamestnanci okolo druhej hodiny ráno dávali prestávku na spoločné skoré raňajky,“ hovorí Ladislav Ambrovics.
Rodina bola podľa neho vždy prvá a prirodzená voľba pri tvorbe tímu potrebného pre rozvoj podnikania. Biznis začali robiť bratia František a Juraj s pomocou manželiek. Dnes je už v riadení spoločnosti zapojená druhá generácia, teda Františkove deti. Ladislav je na pozícii výkonného riaditeľa Minit Slovakia a Eva zastáva funkciu riaditeľky distribučnej spoločnosti pre rakúsky trh. Jurajov syn Zoltán pracuje ako riaditeľ distribučnej spoločnosti Minit Bohemia.
Momentálne v spoločnosti Minit Slovakia pracuje približne 280 zamestnancov. Konkrétne z rodiny Ambrovicsovcov sú to dvaja jej príslušníci – František ako konateľ spoločnosti a Ladislav ako výkonný riaditeľ. V podniku sa však uplatňuje zásada, že všetky manažérske pozície sú prístupné pre záujemcov mimo rodiny.

Odovzdávanie riadenia
Vo firme aktuálne prebieha generačná výmena. V tomto roku sa ukončí trojročné transformačné obdobie, na konci ktorého zakladateľ a konateľ František Ambrovics odovzdá riadenie firmy svojmu synovi Ladislavovi Ambrovicsovi. Kľúčom úspechu tejto transformácie je plánovanie, postupné odovzdávanie kompetencií a dlhoročné pôsobenie Ladislava v spoločnosti.
František Ambrovics sa od budúceho roku bude vo firme angažovať v oblasti logistiky, predovšetkým vo forme poskytovania skladovacích a prepravných služieb pre spoločnosť Minit a ďalšie firmy s mrazeným sortimentom. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti však bude aj naďalej pôsobiť v spoločnosti v oblasti poradenstva.

Prázdniny v podniku
Súčasný výkonný riaditeľ Ladislav Ambrovics začal pracovať vo firme na poste franchise manažéra v roku 2013 a postupne sa vypracoval na súčasnú pozíciu. „Už ako dieťa som zvykol chodievať za otcom do práce. Od svojich 15 rokov som každoročne cez letné prázdniny brigádoval. Otcova práca ma vždy zaujímala. Všímal som si, ako riadi firmu a komunikuje so spolupracovníkmi, spolupracovníčkami, s partnermi aj dodávateľmi,“ hovorí Ladislav.
Po absolvovaní štúdia niekoľko rokov pracoval v medzinárodnej konzultačnej firme Deloitte. S otcom sa dohodli, že rodinnej firme najviac pomôže, ak najskôr získa skúsenosti v inom prostredí a tie potom zúročí doma vo firme. „Korporátne prostredie medzinárodného biznisu mi dalo veľmi veľa po profesionálnej stránke. Po stránke ľudskej ma utvrdilo v tom, že atmosfére, medziľudským vzťahom a kultúre, ktorá vládne v rodinnej firme, sa nič nevyrovná.“

Expanzia do zahraničia
Po rokoch pôsobenia vo firme Ladislav Ambrovics potvrdzuje, že nová generácia vníma riadenie a vedenie spoločnosti úplne inak, než to bolo charakteristické pre 90. roky. „Vtedy sme sa učili na vlastných chybách a omyloch. Úroveň vzdelania súčasnej generácie, získané medzinárodné skúsenosti, ako aj jazyková vybavenosť dávajú predpoklady na progresívnejšie riadenie v súlade s aktuálnymi trendmi.“
Rozhodovanie je založené na kvalitných dostupných dátach. Pozitívny vzťah nastupujúcej generácie k súčasnému trendu digitalizácie posúva firmu míľovými krokmi vpred.
Dnes je súčasťou plánov spoločnosti výraznejšia expanzia do zahraničia. Prioritným je stredoeurópsky a západný trh. Už dnes viac ako tretinu produkcie spoločnosť exportuje do zahraničia na kľúčové trhy Vyšehradskej štvorky. Zaujímavé sú taktiež Pobaltie, Rakúsko a Nemecko. „Celkovo môžeme povedať, že každý rok viac ako 15 percent voľných zdrojov investujeme do nových technológií, keďže konkurencia silnie. Máme vysoké ambície a ciele. Predovšetkým rastúca obľúbenosť našich výrobkov dodáva firme odvahu a posúva ju ďalej,“ hovorí Ladislav.

Produktové inovácie
Pre Minit je podľa neho dôležitá aj produktová inovácia, kam sa radí kvásková výroba. Tá je postavená na tradičných kváskových rustikálnych chlebíkoch, ako je maďarský či slovenský chlieb, alebo Delikát. „Receptúry s obsahom prírodného kvásku sa tešia všeobecnej obľube. Prírodný kvások kysne až desaťkrát pomalšie ako droždie, čakanie sa však vyplatí. V Minite máme na kvások špeciálne zariadenie. Pripravuje sa v dvojstenných nádržiach, kde sa aj udržiava.“
Ďalšou zaujímavou kategóriou, kde spoločnosť predpokladá rozvoj, je oblasť snackov, rýchleho obeda alebo – ako zvyknú vo firme hovoriť – snack to go. „Sem patria naše kusové výrobky v rôznych príchutiach. Na trh sme aj v tomto roku priniesli niekoľko noviniek v sladkých aj slaných príchutiach. Aktuálne sú dostupné v predajniach našich partnerov. Nedá sa nespomenúť sortiment pizze, ktorý je veľmi obľúbený.“
Novinkou sú spotrebiteľské balenia „minitiek“ pod novou značkou Minit Home, kde firma pripravuje produktové inovácie. Cieľom je priniesť domov chuť „minitiek“, ktoré budú takto prístupné pre každú príležitosť.

Autentické vzťahy
Rodina Ambrovicsovcov podľa Ladislava rozvíja rodinného ducha a kultúru firmy, ktorá je postavená na autentických medziľudských vzťahoch. „Rodinný príbeh je nielen hlavným znakom DNA značky Minit, ale má aj vynikajúci potenciál pre budúci rozvoj firmy. Zákazníci budú čoraz viac vyhľadávať práve tie značky, za ktorými stojí autentický rodinný príbeh a ľudia, ktorí ich založili. Takéto značky sú pre spotrebiteľov zaujímavejšie než neosobné firmy, ktoré majú len nájomných manažérov, ale nemajú ducha svojich zakladateľov,“ pripomína Ladislav Ambrovics.
Minit preto chce aj naďalej budovať a rozširovať osobný vzťah pracovníkov a pracovníčok k firme, práci a výrobkom. Krédom podniku je, že ak sa ľudia cítia zaangažovaní na práci a jej výsledku, je to dobré nielen pre firmu, ale aj pre nich. Na pracovisku totiž potom vládne dobrá a motivovaná atmosféra.

Majáles aj ultramaratón
Práve preto spoločnosť každý rok organizuje majáles pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Je na ňom priestor na rodinné stretnutia. Firma tak využíva príležitosť, aby aj rodinní príslušníci zamestnancov spoznali jej výrobné priestory.
Spolu s franchise partnermi sa spoločnosť každoročne zúčastňuje na ultramaratóne okolo Balatonu, kde je pre ňu dôležitý tímový duch. „Ide o štafetový beh v celkovej dĺžke 221 kilometrov, ktorý každoročne absolvujeme s približne 13-členným tímom. Pre našich partnerov taktiež vydávame firemný časopis MINITinfo. Na štvrťročnej báze v ňom informujeme o našich novinkách v sortimente, ako aj o spôsobe predaja, promo aktivitách prebiehajúcich v našich predajniach aj plánovaných inováciách. Časopis sa distribuuje na viac ako tisíc adries a čitateľská základňa nám stále narastá,“ upozorňuje Ladislav Ambrovics.
Podporovanou aktivitou je takisto spolupráca s Občianskym združením Milan Štefánik, ktoré organizuje benefičné podujatia spojené s náučno-výchovnými workshopmi pre mentálne a zdravotne postihnutých na celom Slovensku.

Krízové situácie
Jasným dôkazom rodinnej pospolitosti a zodpovednosti je podľa výkonného riaditeľa udalosť z minulého roka. Tá jasne potvrdila, že práve rodinné riadenie zabezpečilo firme rýchle rozhodovanie a flexibilitu. Ukázalo sa, že v Minite všeobecne vládne vysoká zodpovednosť voči spoločnosti.
Počas plánovanej údržby vypukol prvého júna minulého roka vo výrobnom závode podniku požiar. Na jeho uhasenie bolo nasadených 20 profesionálnych hasičov z hasičského zboru, ku ktorým sa pridalo 40 dobrovoľných hasičov. Dve výrobné haly spolu s výrobnými linkami boli úplne zničené. „Našťastie, oheň sa nerozšíril do skladov. Vďaka tomu zostali skladové zásoby sortimentu nedotknuté. Táto udalosť si vyžiadala rýchlu reakciu, preto nasledovala krízová porada majiteľov,“ zdôrazňuje Ladislav.
Rozhodnutie majiteľov bolo okamžité a jednoznačné – závod Minit sa vybuduje nanovo. Na krízovom zasadnutí riaditeľov a vedenia sa následne dohodol podrobný krízový plán. Rozhodlo sa o rekonštrukcii výrobného závodu, montáži nových výrobných liniek alternatívneho sortimentu od možných dodávateľov a zabezpečení práce pre všetkých doterajších zamestnancov.

Pevné základy firmy
Táto životná skúsenosť vedenie utvrdila v tom, že rodina na pevných základoch má najlepšie predpoklady na prekonanie všetkého, čo súvisí s podnikaním. Aj v spoločnosti Minit panuje viac rôznych názorov, avšak rôznorodosť v názoroch firmu posúva a núti byť pri všetkých rozhodnutiach flexibilnými.
Podľa Ladislava Ambrovicsa nie je vždy ľahké oddeliť pracovný a súkromný život. „Vzniká veľa situácií, keď počas rodinných stretnutí riešime biznis. Bez toho to nejde. Je potrebné okolnosti prediskutovať, kým sa neprijme funkčné riešenie. Neznamená to však, že by podnikanie valcovalo rodinný život a malo na neho zásadný vplyv. V každom prípade Minit tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho rodinného života.“

01 - Modified: 2023-08-31 12:30:00 - Feat.: - Title: Cudzinec sa kovovou tyčou dobýval ku Kazmovmu miliónovému pokladu v Prahe. Zasiahnuť musela ochranka aj polícia 02 - Modified: 2023-08-22 11:08:02 - Feat.: - Title: Kazmova šifra o milión dolárov pobláznila Česko. Na jeho film chodia ľudia len kvôli nápovedám 03 - Modified: 2023-08-15 14:51:58 - Feat.: - Title: Za podpriemerné víno za tri eurá dostal someliér zlatú medailu. Nachytal prestížnu súťaž 04 - Modified: 2023-06-14 10:00:00 - Feat.: - Title: Dievčatá majú poruchy príjmu potravy, vynecháva im menštruácia. Slovenská fitneska opísala, ako sa pripravuje na súťaže 05 - Modified: 2023-06-06 13:18:58 - Feat.: - Title: Tender na kľúčový obchvat sa komplikuje. Poliaci sa na prvej priečke udržali len vďaka ÚVO
menuLevel = 2, menuRoute = focus/biznis, menuAlias = biznis, menuRouteLevel0 = focus, homepage = false
23. september 2023 22:55