TASR - Martin Baumann
StoryEditor

Ako volebnú kampaň do NR SR upravuje zákon?

26.03.2019, 23:00
Po voľbách je dôležité poskytnúť aj záverečnú správu.

Na Slovensku sa volebnej kampani venuje zákon č. 181/2014 Z. z., podľa ktorého politická strana a politické hnutie môže na svoju kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Tretia strana, ktorá financuje kampaň, môže na ňu investovať najviac stotisíc eur. Nemôže ňou byť nielen štát, ale ani fyzická osoba bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky či právnická osoba so sídlom v zahraničí.

Kampaň sa začína vyhlásením volieb a končí sa 48 hodín pred dňom konania volieb.

Do nákladov si však strana započítava aj náklady na propagáciu strany počas 180 dní pred oficiálnym dňom vyhlásenia volieb.

Náklady na kampaň musia smerovať z osobitného platobného účtu a strana musí vyhotoviť aj záverečnú správu o nákladoch, ktoré sú jednotlivo rozpísané.

21. máj 2022 01:27