StoryEditor

Nájom pôdy si poistite správnou zmluvou

19.02.2019, 23:00
Autor:
TasrTasr
Každá nájomná zmluva je jedinečná. Aké náležitosti v nej nesmú chýbať, definuje zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.

Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely
uzatvorená podľa zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Prenajímateľ: ........................., trvale bytom:.........................., nar.: ............, bankové spojenie: ..................., číslo účtu: .....................(ďalej len Prenajímateľ)
a
Nájomca: ..............................., trvale bytom: ........................., nar.: ..........., bankové spojenie: .................., číslo účtu: ...................... (ďalej len Nájomca)

za nasledujúcich zmluvných podmienok:

I.
Predmet nájmu

1. Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je poľnohospodárska pôda špecifikovaná čo do výmery, druhu a veľkosti spoluvlastníckeho podielu v bode 2 tohto článku (ďalej ako predmet nájmu).

2. Zoznam predmetu nájmu: List vlastníctva ........, Katastrálne územie ..........., Obec ........., Okres ..........., Číslo parcely ........., Register .........., Výmera .........., Spoluvlastnícky podiel ............., Výmera podielu v m2 .........., Druh pozemku ......................

3. Celková výmera predmetu nájmu ...................m2.


II.
Účel nájmu

1. Účelom nájmu je dočasné prenechanie predmetu nájmu do užívania nájomcovi, a to na poľnohospodárske účely.

III.
Čas trvania nájmu

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na určitý čas, a to na ............ rokov, so začiatkom nájmu od ..................
2. Zmluvné strany sa dohodli na prolongácii trvania tejto zmluvy vždy o obdobie ................ rokov, ak jedna zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane, a&n...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2023-01-31 11:28:54 - Feat.: - Title: Posledná existujúca americko-ruská jadrová zmluva môže čoskoro zlyhať. Nikto nevie, čo príde po nej 02 - Modified: 2022-10-11 17:30:00 - Feat.: - Title: Štát vám môže pôdu predať i prenajať. Rozhodovanie má v rukách pozemkový fond 03 - Modified: 2022-10-11 13:30:00 - Feat.: - Title: Na ako dlho môžete získať pôdu do prenájmu? Rozhoduje, čo pestujete 04 - Modified: 2022-09-26 17:30:00 - Feat.: - Title: Kedy a za akých podmienok vám môže úrad odmietnuť návrhy na kataster? Tu sú dôvody 05 - Modified: 2022-08-22 07:42:28 - Feat.: - Title: Ceny nájmov tlačí nahor aj vysoký záujem cudzincov. Ako bude vyzerať realitný trh v budúcnosti? (rozhovor)
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
01. február 2023 11:20