Platenie zdravotného
Som samostatne zárobkovo činná osoba -- podnikateľ a pravidelne si platím všetko na zdravotné poistenie. Minulý mesiac sa mi však stala nemilá vec, a to, že sa vrátila platba z účtu zdravotnej poisťovne DÔVERA, na ktorý platím. Čo to má znamenať, bude to poisťovňa evidovať ako dlžnú sumu, hrozia mi nejaké sankcie? Prečo nie som o žiadnej zmene účtu informovaný?
Naša zdravotná poisťovňa sa ešte začiatkom tohto roka zlúčila so zdravotnou poisťovňou SIDERIA a pri tejto príležitosti sa menili aj čísla účtov, na ktoré majú platitelia zasielať svoje platby. V čase, keď to bolo aktuálne, zasielala naša poisťovňa všetkým platiteľom písomné oznámenia o zmene účtov, zverejnila túto informáciu na svojej internetovej stránke, nové čísla boli dostupné na každej pobočke a pracovisku a rovnako ich zverejnila formou celostranových inzerátov v médiách. Napriek tomuto všetkému aj po takmer roku pretrváva stav, že približne tisíc platiteľov zasiela platby na staré čísla účtov.
Tieto, hoci sa už nepoužívajú, neboli zatiaľ zrušené a naši pracovníci sa snažili každú došlú platbu identifikovať. Úhradu preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie by mal individuálny platiteľ poistného zasielať na účet 7000136647/8180 vedený v Štátnej pokladnici. Tento účet je určený pre všetkých individuálnych platiteľov poistného bez ohľadu na ich príslušnosť ku krajskej pobočke. Všetky ostatné údaje pri realizácii úhrad zostávajú nezmenené, t. j. variabilný symbol: vaše rodné číslo, špecifický symbol: mesiac a rok vo forme MMRR a konštantný symbol: 3558.
Pre všetkých hromadných platiteľov poistného bez ohľadu na ich príslušnosť ku krajskej pobočke platí účet 7000136639/8180 vedený v Štátnej pokladnici. Všetky ostatné údaje pri realizácii úhrad zostávajú nezmenené, t. j. variabilný symbol: IČO, špecifický symbol: špecifikácia platiteľa -- 5-miestne číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (v prípade, že svoj špecifický symbol nepoznáte, uvádzajte obdobie v tvare MMRR) a konštantný symbol: 3558.
Keďže sa koncom tohto roka pripravuje zrušenie starých účtov a zostanú len vyššie uvedené, v prípade vašich budúcich úhrad na iný účet, bohužiaľ, nebudeme vedieť riadne a včas identifikovať vašu platbu. Z tohto dôvodu by ste sa mohli z pohľadu zdravotnej poisťovne dostať do omeškania so splatnosťou poistného, prípadne vám bude vaša platba poistného vrátená z dôvodu zrušenia účtu.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.