Kategória INTERIÉR: Panelák, Bratislava • Ateliér: Kilo/Honč • Architekti: Matej Honč, Richard Kilo Byt je príkladnou rekonštrukciou panelového bytu. Po rekonštrukcii sa stáva otvoreným autentickým priestorom so silným minimalistickým charakterom. Všetko je funkčné, prístupné a hlavne viditeľné. Každý element je objektom. SNÍMKA: Matej Hakár
StoryEditor

CE ZA AR 2022: Nominácie na prestížne ocenenie sú známe, pozrite si ich prehľad

13.07.2022, 00:00
 • Ocenenie CE ZA AR, ktorého vyhlasovateľom je Slovenská komora architektov už 21 rokov upozorňuje na spoločenskú váhu architektúry a profesionálnych výkonov slovenských architektov a architektiek.
 • Rozvoj dobrých sídiel, v ktorých sa žije dobre všetkým, zmena v zmysle prekonávania bariér chrániacich pohodlné a rýchle riešenia - aj to boli pilliere práce slovenských architektov a architektiek.
 • Pozrite si tohtoročné nominácie na prestížne architektonické ocenenie.

„Ocenenie už nekomunikuje iba jednotlivé diela a kvalitnú prácu architektov. Vytvára aj priestor na diskusiu o vplyve architektúry na kvalitu nášho života. Do 21. ročníka vstupujeme s mottom #regenerácia, lebo práve tá sa ukazuje ako nástroj klimaticky zodpovedných postupov obnovy krajiny. Úcta k starému vytvára novú kultúrnu vrstvu krajiny," zhodnotila riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov, Oľga Miháliková."

image

Jeden dom zničili, druhý bol ruina. Architekti na malej ploche predviedli rekonštrukciu, aká sa nevidí

Porota v 21. ročníku ceny hodnotila v prvom kole 88 prihlásených diel, z ktorých v užšom výbere počas cesty naprieč Slovenskom osobne navštívila 29 realizácií. Na shortlist nominácií, z ktorých vzíde šesť hlavných cien vybrala nakoniec až 24 pozornosti hodných diel.

V galérii si pozrite prehľad nominovaných diel:

Tento vysoký počet pozitívne reflektuje pomaly sa zvyšujúcu kvalitu výstavby. Zvyšuje sa záujem o rešpekt k pamiatkam a aj záujem o vzťah k prírode a environmentálne zodpovedný prístup k tvorbe novej architektúry.

Medzinárodná porota navštívila a hodnotila diela v zložení: Jakub Cigler (predseda poroty, Česká republika), Bohunka Koklesová (Rektorka VŠVU, Slovenská republika), Vladimír Sitta (krajinný architekt, Česká republika), Pavol Šilla (Slovenská republika), Štěpán Valouch (Česká republika), Juraj Benetin (Slovenská republika), Igor Marko (Veľká Británia/Slovenská republika)

Nominácie na cenu CE ZA AR 2022:

Kategória BYTOVÉ DOMY

Nová Dunajská

 • Bratislava
 • Ateliér: JRKVC, Architekti: Peter Jurkovič, Marcel Dzurilla
 • Foto: Peter Jurkovič
 • Výborný príklad zastavania prieluky, ktorý kultivovanou architektúrou prispieva k životu mesta. Porota ocenila skromný výraz budovy, založený na jasnom členení stavby, architektonický detail a zrozumiteľné dispozičné riešenie.

Discovery Tower

 • Bratislava
 • Ateliér: PANTOGRAPH
 • Foto: Rastislav Blaško
 • Zdá sa, že v Bratislavskom „downtowne“ pribudne jedna výšková stavba každých pár mesiacov, ale vzniká veľmi málo veží, ktoré si svoje výnimočné miesto vo verejnom priestore zaslúžili výnimočnou architektonickou kvalitou. Veža Discovery môže byť príkladom toho, aká dôležitá je dobrá proporcia výškovej stavby a harmonické riešenie fasády, ktoré sa odrážajú v širšom mestskom priestore. Napriek tomu, že aj tu nájdeme zanedbané riešenie verejného priestoru spoločných priestorov objektu, ide o pozitívny príklad pre ďalší rozvoj výškovej Bratislavy.

VAJNORSKÁ 21 – konverzia administratívnej budovy na polyfunkčný objekt

 • Bratislava
 • Ateliér: cakov+partners
 • Architekti: Kalin Cakov, Metodiy Monev, Ján Obušek
 • Iné: Tomáš Fojtík, Michal Kyselica, Mário Chovan, Diana Michnová
 • Foto: Tomáš Manina
 • Skvelý príklad transformácie opustenej kancelárskej budovy na bytový dom s výrazným parterom s obchodmi a kaviarňou. Objekt navyše tvorí vstup do vo dvore stojaceho kultúrneho domu, čo ešte viac posilňuje oživenie tohto mestského bulváru.

Obnova domu zo 70. rokov

 • Šaľa
 • Architekt: Róbert Bakyta
 • Foto: Matej Hakár
 • Rekonštrukcia rodinného domu, tzv. socialistickej kocky, prebehla s rešpektom k tvaroslovnému usporiadaniu pôvodnej budovy, s dôrazom na jej architektonické detaily. Zmena v uvažovaní o takýchto budovách tkvie v premene rodinného domu na malý bytový dom s tromi samostatnými bytovými jednotkami.

Kategória OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

Konverzia Jurkovičovej teplárne NKP

 • Bratislava
 • Ateliér: Martin Paško a tím DF CREATIVE GROUP
 • Iné: spoluautori architektonickej časti: Zuzana Zacharová, Eva Belláková, Matúš Podsklalický,
 • Martina Michalková, Alexandra Havranová; hlavný inžinier: Roman Bányai; hlavný statik: Peter Gavaľa;
 • Autor obnovy fasád/ Pamarch: Pavol Paulíny; apolupráca: Pavol Pribylinec, Vlasta Viglašová, Juraj Prokipčák, Mária Kubaliaková; interiér: DF Creative Group, Perspektiv, Beef architekti, Point architekti
 • Foto: Boys Play Nice
 • Rekonštrukcia Jurkovičovej teplárne počítala pri obnove budovy s jej historickými monumentálnymi násypníkmi. Tie v zásadnej miere určili dispozičné riešenia jednotlivých podlaží, ako aj funkcie samotného priestoru. Jurkovičova tepláreň sa stala napriek okolitému developmentu srdcom bratislavského „downtownu“.

Záhradné centrum Plantex

 • Veselé pri Piešťanoch
 • Architekt: Adam Lukačovič
 • Foto: Adam Lukačovič
 • Záhradné centrá sú väčšinou miestami, kde sa stretáva všehochuť, kombinácia živého aj neživého gýča. Toto záhradné centrum však nejde vyšliapanou cestou. Je znamením, ktoré načrtáva nové, neošúchané prístupy. Rastlina je integrálnou súčasťou architektúry. Architektúry, ktorá dokáže voňať.

Obnova mestskej plavárne v Trebišove

 • Trebišov
 • Architekt: Patrik Panda
 • Foto: Patrik Panda, Zoltán Kanócz, Vlastimil Slávik
 • Najsilnejšou kvalitou tejto rekonštrukcie je to, že je súčasťou väčšieho a dlhodobého plánu. Ide o plán oživenia mesta Trebišov cez fenomén mestského parku a k nemu priliehajúcej športovej a voľnočasovej infraštruktúry. Autorovi sa podarilo dosiahnuť veľmi presvedčivý výsledok vo veľmi zložitých podmienkach a položil tak základ procesu, ktorý môže viesť k radikálnej zmene kvality života v Trebišove.

GBC 5

 • Bratislava
 • Ateliér: Architekti Šebo Lichý
 • Architekti: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Juraj Murín, Martina Bognerová Hrašková, Imrich Vaško,
 • Michal Romanec, Patrik Kuva
 • Foto: Tomáš Manina
 • Administratívna budova, ktorá prevyšuje štandard vysokou kvalitou prevedenia aj architektonickým výrazom budovy. Obchodný parter domu sa otvára verejnosti a vnútorný dvor budovy spolu s terasami ponúka inšpiratívne prostredie pre tunajších zamestnancov.

Kategória INTERIÉR

EMA

 • Bratislava
 • Ateliér: TOITO
 • Architekti: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke
 • Foto: Katarína Príkopská
 • Rekonštrukcia bytu Ema z 50. rokov zaujme odvážnym prenikaním funkcionalít, ktoré narúšajú tradičný pôdorysný rozvrh. Pozitívnym momentom je antihierarchickosť miestností, dynamickosť prepájania jednotlivých rolí bytu, ako aj stieranie hraníc medzi nosnými prvkami bytu a tými, ktoré vymedzujú priestor.

AFTER

 • Bratislava
 • Architekti: Martin Skoček, Pavol Dobšinský, Radoslav Hamara
 • Foto: Matej Hakár
 • S ohľadom na skromné priestorové pomery je After komornou kompozíciou s jasne hierarchickou štruktúrou. Hlavnou esenciou je monolitický betónový bar, ktorému vhodne sekundujú ingrediencie v podobe autorského koženého mobiliáru a rafinovaných architektonických detailov.

grao

 • Bratislava
 • Ateliér: alan prekop
 • Architekt: Alan Prekop
 • Foto: Sarah Weiss
 • Realizácia tohto Baru môže byť návodom, ako aktivovať klasický mestský parter v Bratislave, ktorý je tak decimovaný lavínou veľkých obchodných centier. Koncept interiéru komunitného baru s nákladom 10 tisíc eur si môže dovoliť ľahkosť, odvahu a experiment, čo sú dnes vzácne hodnoty v architektúre aj podnikaní a v tomto malom priestore sú jasne prítomné.

Redizajn turistického informačného centra v Košiciach

 • Košice
 • Ateliér: Doxa
 • Architekti: Tomáš Boroš, Maroš Mitro, Ondrej Jurčo
 • Foto: Maroš Mitro
 • Architektonický koncept pracuje s abstraktnou vrstvou oceľového mobiliáru, ktorého autonómnosť umocňuje umiestnenie do centra historického pôdorysu. Vzniknutá štruktúra je tak súostrovím, kde si každý cestovateľ nájde svoj poklad v podobe užitočných informácií alebo napokon odíde s truhlicou plnou suvenírov.

Panelák

 • Bratislava
 • Ateliér: Kilo/Honč
 • Architekti: Matej Honč, Richard Kilo
 • Foto: Matej Hakár
 • Byt je príkladnou rekonštrukciou panelového bytu. Po rekonštrukcii sa stáva otvoreným autentickým priestorom so silným minimalistickým charakterom. Všetko je funkčné, prístupné a hlavne viditeľné. Každý element je objektom.

Kategória RODINNÉ DOMY

Radový dom v Ľudovej štvrti

 • Bratislava
 • Ateliér: BEEF ARCHITEKTI
 • Architekti: Radoslav Buzinkay, Andrej Ferenčík, Ján Šimko
 • Foto: Lenka Némethová
 • Najlepšia mestská štruktúra je adaptabilná a Ľudová štvrť v Bratislave, ktorá má 60 rokov a prežila tri režimy, si stále dokáže zachovať svoj charakter a kvalitu napriek mnohým drastickým zásahom. V tomto prípade však ide o zásah citlivý. Vnútorná revolúcia v dispozícii rodinného domu sa v exteriéri prejavuje len minimálne. Ide tak o krásny príklad toho, že s pomocou kvalitných architektov je možné naplniť veľkorysé osobné potreby klienta tak, aby neboli na úkor susedov a okolia.

Opatová II, Nový dom so starým mlynom

 • Trenčín - Opatová
 • Ateliér: RDTH architekti, Land 05
 • Architekti: René Dlesk, Tamara Kolaříková
 • Foto: Filip Beránek
 • Rodinný dom v Opatovej sa opiera o pôvodnú architektúru vodného mlyna. Počíta sa tu s jeho zvyškovými formami, ktoré čiastočne určujú priestorovú a konštrukčnú situáciu nových budov, spôsob ich napojenia, ako aj materiálové rozlíšenie. Symbolicky sa tu akcentujú rodinná anamnéza, pamäť a spomienka.

Vila Bôrik

 • Žilina
 • Ateliéry: PLURAL, LABAK
 • Architekti: Martin Jančok, Michal Janák, Zuzana Kovaľová, Ruslan Dimov
 • Krajinný architekt: Michal Marcinov
 • Iné: statika: Katarína Kyselová; oceľové konštrukcie: Samuel Šimonovič
 • Foto: Maxime Delvaux
 • Výnimočný architektonický koncept, v ktorom sa urbanistické riešenie, konštrukcia, materiálové riešenie aj dôraz na detail prepájajú v jeden konzistentný celok. Priestorovo bohatý svet interiéru sa prepisuje do formy domu a vytvára jedinečnú architektúru, ktorá znesie porovnanie v medzinárodnej mierke.

Rodinný dom „Slamák“

 • Liptovský Ján
 • Architekti: Martin Boleš, Aleš Berec, Erika Bolešová
 • Foto: Matej Hakár, Eva Benková
 • Slama z okolitých polí, hlina z vlastného dvora a drevo z neďalekého lesa sú materiálmi rodinného domu, ktorý vznikol za aktívnej účasti jeho majiteľov, ktorých cieľom bolo minimalizovať negatívne environmentálne dopady.
image

Architekti: Staviame domy, ktoré netreba chladiť ani vykurovať. Plesne ani ceny energií nás už netrápia

Ateliér režiséra

 • Strekov
 • Ateliéry: benkobenkova, gmb
 • Architekti: Juraj Benko, Jana Benková, Marián Gombarček
 • Foto: Matej Hakár, benkobenkova
 • Ateliér režiséra je umiestnený v tradičnom vinohradníckom domčeku s tradičnou záhradou. Vďaka radikálnej vnútornej dispozičnej úprave vznikol priestor pre „útulný” interiér, ktorý súčasnými prostriedkami formuje tradičné prvky ako sú pec, zápecok, veranda aj pergola prepájajúca svetlicu so záhradou. Výrazná je voľba materiálov, farebnosti i použitých štruktúr.

Kategória EXTERIÉR

Rozmanitá záhrada

 • Rovinka
 • Ateliér: Atelier DUMA_living gardens s.r.o.
 • Krajinní architekti: Magdalena Horňáková, Juraj Horňák, Lenka Ficeková, Kristína Gubišová
 • Foto: Pavel Koutný, Magdalena Horňáková
 • Záhrada bez príbehu nie je záhradou, ale len skrumážou rastlín. Tu priestory, svetlo, zvuk a vône sú vo vzájomnom dotyku. Zelený náhrdelník pozýva k zvedavým krokom. Aj napriek istej druhovej rozšafnosti, duch domu prebýva v tejto záhrade.

Obnova turistického areálu Malý Slavín v mestských lesoch Bratislavy

 • Bratislava
 • Ateliér: BAKYTA architekti
 • Architekti: Róbert Bakyta, Ľubomíra Blašková
 • Iné: statika: Pavol Drha; spolupráca: Július Vass
 • Foto: Matej Hakár
 • Známu turistickú destináciu malého Slavína výrazne zatraktívnil nový objekt prístrešku, ktorý je vymedzený zázračne levitujúcou mriežkou/strechou. Objekt je otvoreným spoločenským priestorom dobre integrovaným do scenérie lesa.

Pozorovateľňa zvierat Vydrica

 • Malé Karpaty
 • Ateliér: OFFICE110 architekti
 • Architekti: Martin Hörmann, Richard Kastel, Peter Kopecký
 • Foto: Martin Hörmann
 • Oko v krajine. Vidieť a nebyť videný. Stromy, ktoré stíchli, premenené ľudskou rukou na útulok. Miesto na upokojenie zrýchleného dychu. Schránka pro lesné vône. Vrastanie medzi steblá trávy.

Kategória FENOMÉNY ARCHITEKTÚRY

Bunky Jelšava, kaštieľ Coburgovcov

 • Jelšava
 • Ateliér: 2021
 • Architekti: Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, Lenka Borecká
 • Iné: spoluautori dizajnu buniek: Matúš Šestina, Miro Šestina; osvietený investor: Čierne Diery;
 • svetelný dizajn: Laura Murguía Sánchez, Lenka Balážová; statik: František Hladký
 • Foto: Vladimír Eliáš
 • Autori vytvorili „mikrohotel” v čase. Návštevník sa stáva súčasťou záchrany a transformácie pamiatky. V našich končinách unikátny a inovatívny spôsob dočasnej zážitkovej intervencie.

Komunitné centrum - BÚDA

 • Žiar nad Hronom
 • Ateliér: Ateliér HAUS
 • Architekti: Tomáš Ružiak, Miroslav Šestina, Matúš Šestina, Eva Šestina
 • Iné: spolupráca: Katarína Urgelová, Matthias M. J. Arnould
 • Foto: Miroslav Šestina
 • Búda v Žiari nad Hronom je dôkazom autentického snaženia angažovanej komunity, ktorá svojím aktívnym prístupom neformuje len bezprostredný verejný priestor, ale aj ľudí, ktorí ho užívajú. Subtílna architektúra tu slúži ako nevyhnutná infraštruktúra a pozadie pre široké spektrum činností obsiahnutých pod pojmom „život vo verejnom priestore“.

Liturgický priestor pre pontifikálnu omšu počas pastoračnej návštevy pápeža Františka v Šaštíne

 • Šaštín
 • Architekti: Michal Bogár, Mária Bogárová, Roman Ruhig, Ema Ruhigová
 • Iné: výtvarná spolupráca: Martin Lettrich (kríž s korpusom ukrižovaného Ježiša),
 • Viktor Oravec (sklené prvky), Dorota Sadovská (maľba sv. Jozefa); florista: Robert Bartolen
 • Foto: Michal Bogár ml., PS:Events, Mária Bogárová, Roman Ruhig
 • Popri celospoločenskom význame sa ukazuje, že moment návštevy rímskeho pápeža môže mať aj svoj architektonický rozmer. Liturgický priestor v Šaštíne v sebe snúbi primeranú monumentálnosť cirkevnej slávnosti, no zároveň aj efemérnosť daného momentu. Z mnohých významových rovín porota oceňuje prácu so súčasným výtvarným umením, ktoré je integrálnou súčasťou architektonického návrhu.

VYHLÁSENIE LAUREÁTOV A 2 ŠPECIÁLNE OCENENIA

Laureáti budú vyhlásení počas galavečera dňa 6. októbra 2022. Udeľovanie ocenení prebehne už tradične v Starej tržnici v Bratislave a v priamom prenose na Dvojke. Hostiteľom odovzdávania cien 21. ročníka bude člen poroty a architekt Juraj Benetin.

*Zdroj: Tlačová správa

01 - Modified: 2022-05-23 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Prestavba prieskumnej agentúry: Takto to vyzerá, keď sa kancelárie neboja otvoriť svetu 02 - Modified: 2022-06-13 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Z obecnej školy v Zlatých Moravciach sa stal výnimočný rodinný dom. Pozrite si netradičnú premenu 03 - Modified: 2023-05-29 07:44:40 - Feat.: 0 - Title: Architekti: Staviame domy, ktoré netreba chladiť ani vykurovať. Plesne ani ceny energií nás už netrápia 04 - Modified: 2022-05-27 07:02:52 - Feat.: 0 - Title: Jeden dom zničili, druhý bol ruina. Architekti na malej ploche predviedli rekonštrukciu, aká sa nevidí
01 - Modified: 2023-09-28 13:15:00 - Feat.: - Title: Škoda zverejnila prvé „odhalené“ skice očakávanej novinky. Ako má vyzerať Kodiaq? 02 - Modified: 2023-09-18 22:00:00 - Feat.: - Title: Keď je podnos sám zákuskom. Hravá značka SUGAAR & SUGAAR posúva hranice tradícií a možností 03 - Modified: 2023-09-15 06:00:00 - Feat.: - Title: Zo starého bytu na Vinohradoch je moderný byt s čistým dizajnom. Premena pred a po vás nadchne 04 - Modified: 2023-09-06 10:00:00 - Feat.: - Title: Z vitrín na stôl: Krištáľu sa netreba báť. Sklo je síce krehké, ale zvládne toho veľa 05 - Modified: 2023-08-30 22:00:00 - Feat.: - Title: Minimalistické moderné umenie a jeho cesta do interiérového dizajnu
menuLevel = 2, menuRoute = style/dizajn, menuAlias = dizajn, menuRouteLevel0 = style, homepage = false
30. september 2023 05:22