StoryEditor

Koľko stojí na Slovensku pôda. Ako bonus poradňa

10.11.2015, 19:00
Autor:
turtur
Za posledných osem rokov je priemerná cena jedného štvorcového metra poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je 0,85 eura.

Od roku 2007, kedy Výskumný ústav poľnohospodárstva a potravinárstva začal sledovať trh s pôdou v dvanástich okresoch, najvyššie priemerné trhové ceny boli v okresoch Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Dunajská Streda.
Nižšie v okresoch Svidník, Michalovce, Topoľčany a Rimavská Sobota. Za posledných osem rokov je priemerná cena jedného štvorcového metra pôdy na Slovensku 0,85 eura. V rozhodujúcej miere ju ovplyvňuje dopyt a ponuka, ale aj atraktívnosť prostredia, podmienky na turizmus a blízkosť k mestám.


0,41 eura
bola vlani priemerná cena štvorcového metra poľnohospodárskej pôdy na území Slovenska. V roku 2013 to bolo až 0,72 eura.

PORADŇA

1.
Aké osobitné pravidlá platia pri vysporiadaní poľnohospodárskej pôdy?  
Napríklad pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva treba dbať na to, aby rozdelením spoločnej nehnuteľnosti nevznikli pozemky menšie ako 2 000 štvorcových metrov v prípade, že ide o poľnohospodársky pozemok. Ak ide o lesný pozemok, nesmie vzniknúť menší pozemok ako 5 000 štvorcových metrov.  

2.
Obmedzuje niečo nadobúdateľa poľnohospodárskej pôdy pri jej kúpe?   

Pre nadobúdateľa platia niektoré obmedzenia. Podľa novej právnej úpravy už nemôže nadobudnúť poľnohospodársku pôdu ktokoľvek. S výnimkou niektorých subjektov môže byť nadobúdateľom osoba, ktorá má na území Slovenska trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. A to buď v obci susediacej s obcou, v ktorej sa prevádzaný poľnohospodársky pozemok nachádza, alebo bez ohľadu na miesto podnikania. Pokiaľ by záujem o kúpu poľnohospodárskeho pozemku prejavil nadobúdateľ z obce, kde je ponúkaný poľnohospodársky pozemok evidovaný, má pri akceptovaní ponuky prednosť pred nadobúdateľom zo susednej obce.

3.
Aké sú pravidlá pre predaj spoluvlastníckeho podielu?

Prevod spoluvlastníckeho podielu podlieha pravidlám, ktorých nedodržanie má za následok neplatnosť prevodu. Znamená to, že ak spoluvlastník svojvoľne predá svoj podiel inej osobe bez toho, aby rešpektoval zákonom stanovené pravidlá, môžu ostatní spoluvlastníci prevod napadnúť a domáhať sa určenia relatívnej neplatnosti právneho úkonu. O aké pravidlá pri predaji podielu ide? Ak sa prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo. Uvedené pravidlo neplatí len v prípade, ak dochádza k prevodu na blízku osobu. Pokiaľ vlastníte pozemok či pôdu v susednej Českej republike, podľa ich novej právnej úpravy sa už predkupné právo neuplatňuje. Hoci ho zákon pre prevod spoluvlastníckeho podielu zrušil, z hľadiska dobrých mravov sa odporúča ho i naďalej aplikovať.

4.
Musí spoluvlastník pri prevode pôdy na blízku osobu ponúknuť ju najprv ostatným spoluvlastníkom?

Predaj a prevod spoluvlastníckeho podielu sa rozlišuje podľa toho, či ide o blízku osobu, alebo o inú osobu. Pokiaľ by chcel spoluvlastník previesť svoj podiel na blízku osobu, nemusí osloviť ostatných spoluvlastníkov s ponukou. Blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Blízkou osobou však môže byť aj iná osoba v rodinnom alebo obdobnom pomere za predpokladu, že ujmu, ktorú by utrpela jedna z osôb, by druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú. Ide napríklad o partnerské spolužitie a podobne. Znamená to, že pri predaji spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe prevádza spoluvlastník podiel priamo a zákon ho nijako nelimituje.

5.
Kedy majú spoluvlastníci takzvané predkupné právo? Platí pre cenu pôdy nejaké pravidlo?  

Predkupné právo znamená povinnosť predávajúceho ponúknuť vec na predaj kupujúcemu. Ak by spoluvlastník chcel niekomu inému predať svoj podiel, musí najskôr osloviť všetkých ostatných spoluvlastníkov s ponukou. Až keď žiadny z ostatných spoluvlastníkov neprejaví záujem o kúpu podielu, môže vlastník predať podiel inej osobe, ale nie za cenu, ktorá by bola nižšia, ako cena, ktorú ponúkol ostatným spoluvlastníkom.

Odpovedala: Paulína Ondrášiková, advokátka

 

Viac sa o cenách pôdy dozviete v stredajších Hospodárskych novinách

01 - Modified: 2007-11-06 10:55:00 - Feat.: 0 - Title: Microsoft vybuduje v Írsku nové európske centrum na spracovanie dát
01 - Modified: 2022-12-05 18:30:00 - Feat.: - Title: Predávate pozemok na chránenom území? Dodržte týchto šesť pravidiel 02 - Modified: 2022-12-02 14:30:00 - Feat.: - Title: Delenie pôdy dostalo nové pravidlá. Kto má na ňu nárok a za akých okolností ju získate? 03 - Modified: 2022-12-05 07:31:26 - Feat.: - Title: Nič výkonnejšie a drahšie od Škody nekúpite. Otestovali sme vrchol z českej dielne 04 - Modified: 2022-11-28 13:03:51 - Feat.: - Title: Toto je 10 najpredávanejších malých áut na Slovensku. Ešte stále úplne nevymreli 05 - Modified: 2022-11-23 06:57:18 - Feat.: - Title: Získať pôdu od štátu môžete aj vy. Čo všetko musí obsahovať nájomná zmluva?
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
06. december 2022 02:50