Zoznam článkov s tagom pozemky

Praktické HN

Ako si môžete odkúpiť podiely pôdy

Slovensko

Praktické HN

Aj dedič už môže žiadať o náhradný pozemok

Praktické HN

Urbárnik chce podnikať v lese sám

Praktické HN

Bezodplatný prevod štátnych pozemkov je už rýchlejší

Praktické HN

Nájom ukončia pozemkové úpravy

Praktické HN

Požiadajte o zdedený náhradný pozemok

Politika a spoločnosť

Politika a spoločnosť

Politika a spoločnosť

Politika a spoločnosť

Politika a spoločnosť

Politika a spoločnosť

Politika a spoločnosť

Komentáre HN

Podvodníci a prezidenti

Praktické HN