Ako môžete dostať pôdu do užívania

Nájom pôdy sa už ďalej neobnovuje

Požiadajte o zdedený náhradný pozemok

Štát chce sprehľadniť nájmy pôdy

Máte náhradné pozemky? Nezmeškajte termín