Doplatky za lieky vrátia podľa príjmu

Pre koho aktuálne platia ochranné peňažné limity

Doplatky za lieky budú v réžii lekární

Za opatrovanie získate stovky eur

Ktoré opatrenia majú odbremeniť biznis