Odvody začnú platiť tisíce živnostníkov

Seniori budú pri zmluvách chránení

Prednosť má vždy dohoda s agropodnikom

Užívate inú pôdu? Pozor na lehotu

Ako môžete dostať pôdu do užívania

Kúpu pôdy mimo obcí nepodceňte

Pri kúpe lúky či lesa narazíte na prekážky

Chcete lacný pozemok? Dajte si pozor na nástrahy