Čo má obsahovať platný závet

Spisujete závet? Vyhnite sa chybám

Spory o majetok často ukončí závet

Spíšte závet bez zbytočných chýb