Pri darovaní nemožno žiadať odplatu

Pozemok sa dá darovať len písomne

Toto je vzor darovacej zmluvy bytu