Peniaze zo spoločeného účtu manželov nemusia ísť do dedičského konania. Sú výnimky

Deti súčasnosti: Homo digitalis

Vieme, ako gazdujú Slovenky!