Namiesto péenky dovolenka. Taká je prax na Slovensku