Zoznam článkov s tagom notár

Praktické HN

Praktické HN

Praktické HN

Praktické HN

Praktické HN

Praktické HN

Notár radí, odkážte majetok bezpečne

Praktické HN

Závet či dar? Notárka radí, čo treba zvážiť

Praktické HN

Čo všetko sa skrýva v kúpnych zmluvách

Praktické HN

Praktické HN

Notár vie zabrániť súdnym sporom

Praktické HN

Opak toho, čo je v zápisnici notára, musíte dokázať

Praktické HN

Dedičstvo sa nadobúda ku dňu smrti poručiteľa

Praktické HN

Navštívte notára a vyhnete sa sporom

Praktické HN

Notár môže zdarma aj právne poradiť

Praktické HN

Vďaka notárovi môžete aj ušetriť

Praktické HN

Notár vám môže poradiť zadarmo