Čo všetko sa skrýva v kúpnych zmluvách

Notár vie zabrániť súdnym sporom

Opak toho, čo je v zápisnici notára, musíte dokázať

Navštívte notára a vyhnete sa sporom

Notár môže zdarma aj právne poradiť

Vďaka notárovi môžete aj ušetriť

Notár vám môže poradiť zadarmo