Zoznam článkov s tagom notár

Praktické HN

Testament si môžete spísať aj sami

Praktické HN

Pri spisovaní závetu nezabudnite na striktné pravidlá

Praktické HN

Praktické HN

Praktické HN

Praktické HN

Praktické HN

Praktické HN

Notár radí, odkážte majetok bezpečne

Praktické HN

Závet či dar? Notárka radí, čo treba zvážiť

Praktické HN

Čo všetko sa skrýva v kúpnych zmluvách

Praktické HN

Praktické HN

Notár vie zabrániť súdnym sporom

Praktické HN

Opak toho, čo je v zápisnici notára, musíte dokázať

Praktické HN

Dedičstvo sa nadobúda ku dňu smrti poručiteľa

Praktické HN

Navštívte notára a vyhnete sa sporom

Praktické HN

Notár môže zdarma aj právne poradiť