Trh môžu rozhýbať pozemkové úpravy

Na nové usporiadanie pôdy chce štát dávať ročne milióny

Sceľte pôdu a výhodne ju predajte

Sceľovanie rieši rozdrobenosť pôdy

Štát scelí role v ďalších lokalitách